Bir kombini olu?tururken, kimi zaman süreç umuldu?u kadar sorunsuz bir ?ekilde ilerlemez.

Kendinizi t?ka basa dolu bir gard?roptan kurtar?rken en do?ru seçimleri yapmaya çal??mak oldukçazor olabiliyor. Panik atak ya?amaktan kaç?n?n ve bak?? aç?n?za garanti ??kl?k sa?layacak a?a??daki maddelere göz at?n.

Her ?ey oldukça kolay ilerleyecek, bize inan?n.

Saç Tokas? +

Instagram’a aylarca süren ara vermediyseniz, saç tokas?n?n büyük kitleler taraf?ndan kullan?ld???n? da görmü?sünüzdür. Bu sezon oldukça sihirli bir dokunu?a sahip olan saç tokas?, tek ba??na y?ld?z olmaya aday.

Birkaç Kat Daha Laz?m +

“Az her zaman çoktur” sözünü bu sezon unutun ve k?yafet in?a etmek için do?ru parçalar? akl?n?zdan geçirmeye ba?lay?n.

?ki kattan daha fazlas?na derinlik ekleyerek bu parlamaya ula?abilirsiniz. ?nce ve pamuklu parçalar? ayn? kombinde kullanman?z terlemenin de önüne geçecek.

Tasar?m Çanta +

Unutmay?n ki, tasar?m bir çanta stilinizin alt?n? çizmek için en garanti yollardan biri.

Tek Renk Hakimiyeti +

Monokrom stilin takipçisi olmak için en do?ru sezon. Tepeden t?rna?a ayn? tonlarda giyinmek için haz?r m?s?n?z?

?deal Blazer Dokunu?u +

Blazer ceket her zaman için gizli silah?n?z olmaya haz?r. Jean ve ti?ört ikilisi için tamamlay?c? dokunu? olmaya aday.

Total
0
Shares