Bu?ra Gülsoy ve yakla??k 5 y?ld?r birlikte oldu?u Nilüfer Gürbüz ile dünya evine girdi.

?ile'de aile aras?nda düzenlenen bir k?r dü?ünü ile evlenen çiftin yak?n dostlar? da dü?üne kat?ld?.

Acun Il?cal? ve ?eyma Suba?? da; çifti bu mutlu gününde yaln?z b?rakmayanlar aras?ndayd?.

Çifte mutluluklar dileriz.?