Burak Özçivit hakk?nda ç?kan tükenmi?lik sendromuna yakaland??? yönündeki iddialar? yalanlad?.
Geçti?imiz gün ünlü oyuncu Burak Özçivit’in ?öhret hastal??? olarak bilinen ‘tükenmi?lik sendromu’na yakaland??? iddia edilmi?ti. Özçivit’in bir dönem oyuncu Meryem Uzerli’nin de yakaland??? hastal?k yüzünden psikiyatri tedavisine ba?lad??? ve hastal???yla ilgili ?unlar? söyledi?i iddia edilmi?ti:

Ben bu hayatta istedi?im her ?eyi elde ettim. Can?m kahve içmek istedi Paris’e gittim. Gezmek istedi, Ortado?u’ya gittim ama art?k hiçbir ?eyden zevk alam?yorum.

Ancak ünlü oyuncu bu iddialar?n as?ls?z oldu?unu belirterek konuyla ilgili ?öyle konu?tu:

”Kara Sevda’ dizisinin ard?ndan iki film ve bir reklam filminde oynad?m. Yeni sezona tam motiveyim. Bir s?k?nt? yok.’

NTV’nin haberine göre yap?m ?irketiyle önceden yapt??? anla?mas?n?n devam etti?ini ve gelen senaryolar? okudu?unu söyleyen Burak Özçivit, yeni sezona bomba gibi girmek için uzun bir tatile bile ç?kmad???n? söyledi.

Yeni sezonda çok konu?ulacak bir proje ile ekranlara gelece?ini söyleyen ünlü oyuncu, ‘Tüm zaman?m? bu projenin detaylar?yla u?ra?arak geçiriyorum’ diyerek tükenmi?lik sendromu iddialar?n?n tamam?yla as?ls?z oldu?unu bir kez daha söyledi.
Total
1
Shares