Givenchy’yle olan 12 y?ll?k i?birli?ini sonland?rd?ktan sonra yola Burberry ile devam eden Riccardo Tisci, 12 Mart’ta göreve ba?lad? ve i?te ilk koleksiyon ile de kar??m?zda.

17 y?l?n ard?ndan Christopher Bailey ile geçti?imiz Ekim ay?nda yollar?n? ay?ran ikonik marka Burberry’nin gelece?inin nas?l olaca?? merakla bekleniyordu.

Yeni ba? tasar?mc? olarak görevine büyük bir h?zla ba?layan Riccardo Tisci, Burberry için tasarlad??? ilk parçalar? instagram hesab?ndan payla?t? ve ne beklememiz gerekti?ine dair içimize büyük heyecanlar verdi.

Tisci’nin küratörlü?ünü yapt???, Burberry’nin de nas?l bir yönde ilerleyece?inin göstergesi olan bu koleksiyon  ‘B classic’ olarak adland?r?l?yor. Tisci’nin zamans?z Burberry esteti?ini geri getirmeye odakland??? gerçe?i ortada.

 

 

B Classic | The barn jacket @burberry #bclassic??

Riccardo Tisci (@riccardotisci17)’in payla?t??? bir gönderi ()

B Classic | The quilted coat @burberry #bclassic??

Riccardo Tisci (@riccardotisci17)’in payla?t??? bir gönderi ()

B Classic | The kilt #bclassic @burberry??

Riccardo Tisci (@riccardotisci17)’in payla?t??? bir gönderi ()

Total
0
Shares

Bir cevap yazın