Calzedonia, Asya pazar?nda güçlendi?ini Shanghai’da Chiara Ferragni’nin onur konu?u oldu?u bir etkinlikle gösterdi.

Calzedonia, Shanghai’da #LegsMoodOn isimli görkemli bir etkinlik ile Asya pazar?nda gücünü gösterdi. Chiara Ferragni’nin onur konu?u oldu?u show’a ayr?ca Calzedonia Group ba?kan? Sandro Veronesi ve Asya CEO’su Matteo Veronesi de kat?ld?.

1986 y?l?nda ?talya’n?n en büyülü ?ehirlerinden biri olan Verona’da kurulan Calzedonia, k?sa zamanda dünya pazar?nda ciddi bir pozisyona sahip oldu. 49 ülkede ve 2100 ma?aza ile her geçen gün daha da güçlenerek yoluna devam eden Calzedonia modan?n ba?kenti say?lan Milano, Roma, Paris, Londra gibi ?ehirlerin yan? s?ra Berlin, Moskova, Barselona, Düseldorf, Viyana, Prag, Dubai, Hong Kong, Tokyo, Atina, Lizbon, Sao Paulo ve ?stanbul’da bulunan ma?azalar? ile ürünlerini tüketici ile bulu?turuyor.

30 y?l? a?k?n bir süredir yenilikçi ve birbirinden ??k ürünler sunan Calzedonia, çorap ve plaj giyim piyasas?n? gerçek anlamda sarsmay? ba?ard?.

 

Total
0
Shares