Caudalie yüzde 100 Organik Üzüm Suyu, en hassas ciltler dahil her cilt tipine uygun. Ferahl?k ve bak?m sa?layan bu ürün, cildi nemlendirerek yumu?at?yor ve tazeliyor…

Yüzde 100 Organik Üzüm Suyu, y?lda bir defa hasat zaman? toplanan üzümlerden elde ediliyor. Mineral ve vitamin zengini Organik Üzüm Suyu tüm cilt tipleri için uygun olup en hassas cildi bile nemlendirmeye ve yat??t?rmaya yard?mc? olurken yorgun görünen cildi canland?r?yor
Organik Üzüm Suyu için “uzman bitkisel su”da diyebiliriz. %100 organik üzümlerden elde edilen bu su cildin nem depolar?n? yenilerken, içeri?indeki yat??t?r?c? etkiye sahip elementler, nemlendiren polisakkaritler ve mineraller (potasyum, magnezyum ve kalsiyum) ile organik üzüm suyu cildin do?al nem mekanizmalar?n? harekete geçiriyor.

+%127  DAHA FAZLA NEM
C?LT HASSAS?YET?NDE -%61 AZALMA


ÜZÜM ÇEK?RDE?? POL?FENOLLER?
Bitki aleminin en güçlü antioksidanlar?ndand?r. Etkisi: Cildin ya?lanmas?ndan %80 sorumlu olan serbest radikallerin okside olmas?n? engelleyerek cildi korur.

BETA GLUCAB AÇISINDAN ZENG?N VINOLEVURE
Cildin “savunma” mekanizmas?n? güçlendirmek ve dehidre olmas?n? engellemek için epidermisin hücresel aktivitelerini artt?r?r. Gün geçtikçe cilt bariyeri yeniden yap?lanarak cildin gözle görünür oranda hassasiyetini azalt?r.
Yüzde 100 Organik Üzüm Suyu, do?ay? korumak için en iyi ve uygun ko?ullar içinde yeti?tirilmi?tir. Üzümler yeti?tirirken GDO ya da kimyasal ilaçlar kullan?lmaz ve topra??n do?al dengeleri korunur

Total
0
Shares