Ya Rayah isimli ?ark?s?yla büyük bir üne kavu?an Cezayir as?ll? ?ark?c? Rachid Taha, 59 ya??nda Paris’teki evinde uykusunda kalp krizi geçirerek hayat?n? kaybetti.

Cezayir’dek Oran ?ehrinde dünyaya gelen Rachid Taha, 10 ya??ndayken ailesiyle birlikte Fransa’ya ta??nd?.

Rai müzi?i elektronik rock ile birle?tirerek benzersiz bir deneyim sunan Taha, 1990’larda geleneksel bir Cezayir ?ark?s? olan Ya Rayah’?n cover versiyonunu yay?nlad?. ?ark? Frans?z müzik listelerine ula?t? ve Taha’y? uluslararas? üne kavu?turdu.

Ünlü ?ark?c?, 2019 y?l?n?n ba??nda yay?nlamak üzere yeni bir albüm haz?rl??? üzerindeydi.

Total
6
Shares