The Blonde Salad blogunun sahibi ve stil ikonu Chiara Ferragni, ?imdi de güzellik sektörüne ad?m atmaya haz?rlan?yor!

Ünlü y?ld?zlardan sonra güzellik markas? ç?karma s?ras? ?imdi Influencer’larda! Blog yazarl???n?n d???nda kendisine ait bir k?yafet markas? da bulunan Chiara Ferragni kozmetik markas? hakk?nda ilk sinyalleri verdi.

Makyaj artisti Manuele Mameli ile birlikte bir güzellik panelnde konu?an Chiara Ferragni; y?l içinde sürprizlerle kar??m?zda olaca??n?n sinyalini verdi. Panelde yakla??k 1000 kat?l?mc?ya konu?an Ferragni’nin ç?karaca?? markan?n ba?ar?l? olaca?? öngörülüyor.

Ferragni’nin markas?n?n makyaj yerine saç ürünleri üzerine olaca?? da gelen dedikodular aras?nda.

Total
0
Shares