Chiara Ferragni'nin ?talyan rapçi Fedez ile gerçekle?en dü?ününün yüksek doz ilgi göreci?ine hiç ?üphe yoktu elbette.

Bu gerçekle?en göz kama?t?r?c? nikah beklenen de fazla ilgi gördü. Instagram'daki #TheFerrangez hashtag'i size bu konuda gerçek rakamlar? da sunabilir.

Abart?l? çiçek düzenlemeleri, havai fi?ek görüntüleri, özel jetler, en az üç adet Dior Haute Couture gelinlik...

Dünyan?n en tan?nm?? moda blogger'lar?ndan 'The Blonde Salad' ve yine herkesin gözünün üzerinde oldu?u ?ark?c? Fedez, y?ll?k tahmini 10 milyon dolarl?k gelirlerinin alt?n? çizercesine, dü?ünlerinin hakk?n? verdiler diyebiliriz.

May?s 2017'de Ferragni'ye sahne performans? s?ras?nda evlenme teklifi eden Fedez bu görüntüleriyle hala haf?zalarda. Çift, geçti?imiz Mart ay?nda ilk o?ullar? olan bir Leone'yi kucaklar?na alm??t?.

Chiara Ferragni ve Fedez, geçti?imiz hafta özel bir jetle arkada?lar? ve aileleriyle birlikte Sicilya'ya gidip, bu özel günün prova yeme?ini düzenlemi?lerdi.