Londra Moda Haftas?’nda Christopher RÆBURN x Timberland  kapsül koleksiyonunda  çevreye duyarl? ve geri dönü?türülmü? malzemeler ön plandayd?.

Timberland X RÆBURN i?birli?i h?z kesmeden devam ediyor. Geçen ay Timberland’in ilk Küresel Tasar?m Direktörü  olarak göreve ba?layan Christopher RÆBURN imzal? Sonbahar –  K?? 2019  kapsül koleksiyonu Londra Moda Haftas?’nda tan?t?ld?.

RÆBURN’un Timberland kapsül koleksiyonunda geri dönü?türülmü? malzemeler kullanarak tasarlanan parçalar dikkat çekti.

Geçti?imiz hafta sonu Londra’da düzenlenen moda haftas?nda ünlü ?ngiliz tasar?mc? Christopher RÆBURN’un 10. y?l?n? kutlad??? defilede, Timberland için haz?rlad???, 8 looktan olu?an  (kad?n-erkek giyim, aksesuar ve ayakkab?) Sonbahar –  K?? 2019  kapsül koleksiyonu da tan?t?ld?.

Londra Moda Haftas? kapsam?nda gerçekle?en defilesinde  2019 Sonbahar-K??  sezonunda RÆBURN’un Timberland için tasarlad???  ceketler, parkalar,  bomber ceketler, anoraklar, gömlekler, i?çi tulumlar? gibi parçalar?n yan? s?ra aksesuarlar da sergilendi.

Kapsül koleksiyondaki parçalar, çevreye olan etkileri en aza indirgemek için organik pamuk ve geri dönü?türülmü? PET (plastik ?i?elerden türetilmi?) gibi  bir dizi ekolojik malzeme kullan?larak üretildi. Koleksiyonda ?ngiliz ordusundaki para?üt malzemelerini kullan?larak tasarlanan ceketler, anoraklar, gömlekler, organik pamuk ve geri dönü?türülmü? plastik ?i?elerden tasarlanan ayakkab? ve çantalar dikkat çekti.

Christopher RÆBURN imzal? Timberland kapsül koleksiyonu Ekim ay?nda dünya genelindeki seçkin ma?azalarda mü?teriyle bulu?acak.

Timberland’de ?ngiliz Tasar?mc? Christopher RÆBURN imzas?

?lk kez geçti?imiz y?l Londra Moda haftas?nda görücüye ç?kan kapsül koleksiyonla start alan Timberland x Christopher RÆBURN i?birli?i, RÆBURN’un Timberland’in ilk Küresel Tasar?m Direktörü görevline getirildi?inin duyurulmas?yla  devam etmi?ti.

Dünyadaki moda alg?s?na farkl? bir soluk getiren isimlerden biri olarak adland?r?lan Christopher RÆBURN ile özde?le?en “sorumlu, sürdürülebilir ve ak?ll? moda  tasar?m” anlay???, Timberland’in global tasar?m vizyonunu daha da ileri ta??yor. RÆBURN’un moda felsefesindeki 3 temel nokta olarak bilinen – REMADE (yeniden yap?lm??), REDUCED (azalt?lm??), RECYCLED (geri dönü?türülmü?) de?erler, Timberland’in süregelen sürdürebilirlik, sorumlu üretim ve çevreye sayg? yakla??m?yla da birebir örtü?üyor.

Total
0
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.