1- AKNE

Semptomlar?: Akne genelde siyah, beyaz noktalar ya da iltihapl? sivilceler ile kar??t?r?l?r. Çene, gö?üs, s?rt ve a??z çevrenizde olan a?r?l? k?zar?kl?klar aknedir.

 

Ne yapmal??

 

?çeri?inde benzoil peroksit olan akne tedavi ürünleri tercih edilmelidir çünkü benzoil peroksit akneye sebep veren bakterinin olu?umunu önler. Benzoil peroksit kullanmaya ba?lad???n?zdan her gece kullanmaya ba?lamadan önce haftada 3 kere kullanarak cildinizi al??t?rmal?s?n?z. Belli bir süre geçtikten sonra günlük bak?m?n?za dahil edebilirsiniz. Gece beyaz renkli bir yast?k k?l?f?nda yatmal?s?n?z çünkü benzoil peroksit yast???n?z?n rengini solduracakt?r.

 

 

2- KERATOS?S P?LAR?S

Nedir: Yeti?kinlerin 40%’?keratosis pilaristen etkilenmektedir. Keratosis pilaris, özellikle üst kol ve üst bacak bölgelerinden görünen k?rm?z? noktalard?r. Olu?ma nedeni fazla keratinin gözeneklerinizi t?kam?? olmas?d?r.

Semptomlar?: Hafif bir ka??nt? d???nda bir semptom göstermemekle beraber cildinizi a??r? kuru hissettirir.

Ne Yapmal??

 ?çinde laktik asit ve AHA olan nemlendiricileri tercih etmelisiniz. AHA keratini çözümleyerek k?rm?z? noktalar?n görünümünü de azaltacakt?r.

 

 

3- EGZAMA

Nedir: Zarar görmü? cilt yüzeyi egzama olu?turur. Kuru, k?rm?z? ve ka??nan lekeler vücudunuzun her hangi bir yerinde olu?abilir. En yayg?n olu?ma bölgesi dirseklerinizin iç k?sm?d?r.

Ne Yapmal??

 

Ka??ma iste?inize kar?? gelmelisiniz çünkü ka??mak daha da kötü sonuçlar verecektir. Dermatolo?unuzu ziyaret edip egzama için reçeteli bir krem almal?s?n?z. Olu?mas?n? önlemek için ise a??r? s?cak du?lardan ve kuru havadan kaç?nmal?s?n?z. Odan?zda hava nemlendirici kullanabilirsiniz böylece odan?zdaki havadaki nem kayb?n? önlemi? olursunuz.

 

 

4- ?S?L?K

Nedir: Cilt, fazla ?s?ya ya da tere maruz kald???nda küçük k?rm?z? lekeler olu?turabilir. ?silik genelde fazla terleyen bölgelerde olu?ur s?rt ve boyun gibi.

Semptomlar?: E?er isili?iniz ç?kt?ysa genelde derinizin ince oldu?u yerlerde ka??nt?l? ve nokta nokta ?eklinde k?zarm?? olan bölgeler göreceksiniz.

Ne Yapmal??

 

 ?sili?iniz olu?tu?unda öncelikle bölgeyi serinletmeli ve kurutmal?s?n?z. Daha sonra topikal steroid içeren bir kremi ince bir tabaka olarak uygulamal?s?n?z. Tedavi süresi 1 haftay? bulabilir, bu sürede dar k?yafetler giymekten kaç?nmal?s?n?z.

 

5- ROSACEA (Gül hastal???)

Nedir: Cildin normalde tepki göstermedi?i durumlara (ac? yemek, alkol, stress, çevre) tepki göstermesidir.

Semptomlar: K?zar?kl?k, kabar?kl?k ve bazen küçük k?rm?z? sivilceler ?eklinde görünür. Yanma ve batma hissi çok rastlan?r, genelde ka??nt? olmaz.

Ne Yapmal??

 Kesin bir tedavi olmamakla beraber yapabilece?iniz en iyi ?ey cilt bariyerini elinizden geldi?ince iyi bir durumda tutmakt?r. Tahri?i önleyecek ve cildinizi güne?ten koruyacak ürünler tercih etmelisiniz.

Total
3
Shares

Bir cevap yazın

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.