Söz konusu cilt bak?m ürünleri ve içerikleri oldu?unda kafam?z kar??abiliyor. Özellikle etkili sonuç almak ve istem d??? bir durumla kar?? kar??ya kalmamak için içerikler konusunda dikkatli olmak gerek.

Peki hangi içerik birbiriyle kullan?lmal? veya kullan?lmamal?? Sizin için haz?rlad???m?z bu rehberi elinizin alt?nda bulundurmak isteyebilirsiniz:

Retinol ve C Vitamini 

Birlikte Kullan?labilirler mi? Baz? ?artlarla; Evet

Bu iki popüler cilt bak?m içeri?ini bir arada kullanmak cildiniz için biraz sert olabilir. Bu yüzden Gohara; bu iki içeri?i rutininizin farkl? zamanlar?na bölmenizi öneriyor.

“Mesela C Vitaminini sabah du?tan hemen sonra; retinolu ise gece kullan?n. Ultraviolet ???nlar?  retinolü etkisiz hale getirebilir. C Vitamini ise gün boyu serbest radikallerle sava?mak için birebirdir. ”

Gohara ayn? mant??? di?er antioksidanlar için de uygulaman?z? öneriyor.

Foto?raf: @vichyusa +

 

C Vitamini ve AHA

Birlikte Kullan?labilirler mi? Evet

C Vitamini ayn? zamanda ascorbic asit olarak da bilinir. En sevdi?iniz asidi tonik ile birle?tirmek a??r? olur mu? Gohara e?er cildinizde a??r? kuruma hissetmezseniz devam edebilece?inizi söylüyor.

Foto?raf:  @korres.skincare

Retinol ve AHA

Birlikte kullan?labilirler mi? Hay?r

Onlar cilt bak?m rutinleri bir çok kö?e ta?? maddeler olsalar da ikisini kar??t?rmay? es geçmeniz gerek.

“Retinol ve AHA üstüste katman olarak uyguland???nda biraz fazla olabilir. Hatta cildinizde k?zar?kl?k ve tahri? ile kar??la?abilirsiniz.”

Foto?raf:  @muradskincare +

C Vitamini, E Vitamini , Ferulik Asit ve Retinol

Birlikte Kullan?labilirler mi? Evet

Muhtemelen c vitamini, e vitamini ve ferulik asit gibi antioksidanlar? fark?nda olmadan bir arada kulland?n?z. Retinol ise do?ru miktarda kullan?ld???nda tüm bunlar?n etkinli?inia artt?racakt?r.

Foto?raf: @vishaskincare +

Hiyalüronik Asit ve AHA

Birlikte Kullan?labilirler mi? Evet

?kisinin ad? bir arada biraz korkutucu gelebilir ama Hiyalüronik asit cilt için harika bir nemlendirme etkisi verir. Bu da kullanaca??n?z di?er ürünler için harika bir baz haz?rlamas? demek. hatta bu nemlendirme i?leminin AHA ile daha iyi i?e yarad???n? da söyleyelim.

AHA ve Su

Birlikte kullan?labilirler mi? Hay?r

Bu kula?a ?a??rt?c? gelebilir ancak Patel durumu ?u ?ekilde aç?kl?yor:

Asitler do?alar? gere?i dü?üj pH de?erine sahiptir ve e?er pH bazl? ba?ka ürünlerle katmanlan?rlarsa daha az aktif hale gelirler.

Foto?raf: @renskincare +

Favori akne ürünleriniz

Birlikte kullan?labilirler mi? De?i?ir

E?er benzoil peroksiti AHA veya retinol ile katmanlarsan?z; bu cildinizin bariyerini k?r?p tahri?e neden olabilir.

Tabii ki, salisilik asitler ve benzoil peroksit genellikle birbirleri ile birlikte kullan?l?r-sadece söz konusu retinol ve AHA içeren ürünler oldu?unda dikkatli kullan?n.

Foto?raf: @firstaidbeauty +

 

Total
4
Shares

Bir cevap yazın