Son günlerde güzellik ve bak?m dünyas?nda tüm yollar ???lt?ya ç?k?yor.  Ciltteki ???lt?l? hareket, sesini yükselterek zirveye t?rmanmaya devam ediyor. Biz de trende kulak vererek ciltteki ???lt?n?n s?rr?n?n A’dan Z’ye bak?m formülünü derledik.

Ani hava de?i?imleri, s?caklar, so?uklar cildi hasara u?ratarak, yorgun ve ya?l? görünmesine neden olur. Mevsim geçi?lerinde cildinizin bak?m rutinini formülize edilmi? ürünlerle yenilemenin tam zaman?. Görünür biçimde beslenmi?, sa?l?kla parlayan bir cilde ula?mak art?k o kadar zor de?il; Dermoskin’in son mucizesi Be Bright, cildinizde hissedilebilir bir yenilenme sa?layarak do?al bir anti-aging etkisi sunuyor. E?er daha s?k?, daha güçlü ve daha dolgun bir cilde sahip olmak istiyorsan?z, Be Bright serisinin gözle görünür anti-aging gücü tüm ihtiyaçlar?n?za cevap verecek. Tüm eczanelerden kolayca ula?abilece?iniz Dermoskin ürünleri,  avantajl? ve ula??labilir fiyatlar ile de vazgeçilmeziniz olmaya aday…

I??lt?n?n ?ksiri; Be Bright

Cilt bak?m?n?n joker ürünlerine aday Be Bright, yo?un ve do?al içerikleriyle cildi güçlendiriyor ve yeniden yap?land?r?yor. ?çeriklerindeki antioksidanlar, temel yap? ta?lar? ve zengin ya?larla cildi ??martan bu ürünler, etkili bir cilt bak?m? ritüeli için favorilerden. Kar??n?zda Dermoskin ailesinin en yeni ve etkili üyeleri…

Be Bright Arbutin Kompleks Krem Arbutin Kompleks Krem Be Bright serisinin en güçlü leke aç?c?s?d?r.                                                                               Ciltte leke olu?umunu önlemeye, olu?mu? lekelerin rengini açmaya, cilt tonunun düzenlenmesine yard?mc? olur. Tüm cilt tiplerine uygundur.

Be Bright Likit Fondöten SPF 50+ 33 ml

Tüm cilt tiplerine uygun olup leke olu?umunu bask?layarak kapat?c? özelli?i ile cilt kusurlar?n? kapat?r. Tüm cilt tipleri için kullan?ma uygundur.Niacinamide: Cildi nemlendirir. Leke ve sivilce olu?umunu önlemeye ve gidermeye yard?mc? olur. Hyaluronic Acid; Cildin nemlenmesine ve k?r???kl?k derinli?inin azalmas?na yard?mc? olur. Ceramide Complex; Cildin nemlenmesine, bozulmu? lipit yap?s?n? düzenlemeye yard?mc? olur. Glycyrrhiza Glabra Root Extract; Cilt beyazlatma, leke ve k?r???kl?k giderici etkileri vard?r. Hammamelis Vigiana Extract; Anti bakteriyel etkilidir. Siyah nokta ve sivilce olu?umunu önler. Zanthoxylum Bungeanum Fruit Extract; K?r???kl?k,yat??t?r?c? ve ka??nt? giderici özelli?i vard?r.

Be Bright Aha / Bha Krem Cildin ayd?nlanmas?, leke ve ince çizgiler, k?r???kl?klar, sivilce sivilce izleri ve siyah noktalar?n giderilmesi, gev?eyen cildin elastikiyet kazanmas? için cilde bak?m yapar.      Normal ve ya?l? ciltlerin kullan?m?na uygundur. Sadece gece uygulan?r.

Be Bright Ayd?nlat?c? Tonik Tüm cilt tipleri için kullan?ma uygundur. Cildin ayd?nlanmas?na, renk tonunun düzenlenmesine, kendisinden sonra kullan?lacak kremlerin emilimlerini artt?rmak için cildi temizlemeye ve ph’?n? ayarlamaya yard?mc? olur. Tüm cilt tipleri için kullan?ma uygundur.

Be Bright Peptit Kompleks Krem

Tüm cilt tiplerine uygun ya?lanma kar??t? ve uzun süreli nemlendirme özelli?i olan bak?m kremidir. Tüm cilt tiplerine uygundur. Palmitoyl Pentapeptide-4; ?nce çizgilerin ve k?r???kl?klar?n görünümünü azaltmaya cilt tonunu düzenlemeye ve cildin elastikiyetini artt?rmaya yard?mc? olur.  Acetyl Hexapeptide-37; Al?n ve göz kenarlar?nda olu?an mimik k?r???kl?klar?n?n gev?emesini sa?lar. Saccharide Isomerate; Ciltte 72 saat boyunca süren nemlendirme etkisi vard?r. ECOCERT sertifikal?d?r. Hyaluronic Acid; 5000Da ve 1-1,5MDa boyutuyla ciltte dolgunluk yaratarak k?r???kl?k derinli?ini azalt?r.

Be Bright Retinil Yüz Serumu

Tüm cilt tipleri için leke olu?umunu ve k?r???kl?klar? önlemeye kar?? kadifemsi yap?da bir serumdur. Normal ve ya?l? cilt tiplerinin kullan?m?na uygundur.Vitamin A (Retinyl Palmitate) %1; Ya??n ve güne?in etkisiyle olu?an k?r???kl?k ve lekelerin azalmas?nda etkilidir. En az Hassasiyet yapan ve en kolay formüle edilebilen A vitamini türevidir. Vitamin E (Tocopherol Acetate) %5; Serbest redikallere kar?? güçlü bir antioksidand?r. Cildi Uv ???nlar?n zararlar?ndan korumaya, leke ve k?r???kl?k olu?umunu engellemeye yard?mc? olur. Hasar görmü? cildi yat??t?r?c? etkisi vard?r. Sadece gece uygulan?r. Hamilelerin kullan?m? önerilmez.

Total
0
Shares