Cinsel dürtüleriniz ortadan kaybolmu?a m? benziyor?

??te onlar? yeniden harekete geçirmenin yani libidonuzu yükseltmenin yollar?…

Erotik dü?ünceleri tetikleyen ve vücudunuza titre?im yayan “o” enerjiyi biliyorsunuz. Cinsel uyar?lma –do?ru yap?ld???nda– ba? döndürücü bir süreç. Ama ne yaz?k ki kad?nlar?n en büyük yatak odas? ?ikâyetlerinin ba??nda libido dü?üklü?ü ve onun yaratt??? stres geliyor. Neyse ki bilim insanlar? bunun kayna??n? ortaya ç?kard? ve çözüm yollar?n? buldu. Haz?rsan?z, dersimiz ba?l?yor!

Libido Yükseltmenin Yollar?

Tahrik Eden ?eyi Bulun +

Çok alakas?z bir i?le u?ra??rken -mutfakta bula??k y?karken veya yolda yürürken bir koku ald???n?zda- uyar?ld???n?z oldu mu? Asl?nda fiziksel olarak uyar?ld???m?z için bu durum çok do?al. Erotik film yönetmeni Erika Lust’un web sitesinde, sünger s?kmaktan veya boya koklamaktan tahrik olan ki?ilerin ilginç itiraflar? yer al?yor.

De?i?ik ?eylerden uyar?ld???n?zda yeni ke?ifler yapmak isterseniz, Tumblr’a veya porno GIF’lerine bakmay? deneyebilirsiniz. Lust, “?nternette birçok fantezi çe?idine cevap verebilecek foto?raf ve içerik seçenekleri bulunabiliyor” diyor. Yeni ke?iflerse -bildi?iniz gibi- heyecan getiriyor.

Vitesi Yükseltin +

Come as You Are kitab?n?n yazar? Dr. Emily Nagoski, “Libidonu iki z?t pedall? bir araç gibi dü?ün” diyor. Sizi tahrik eden bir cinsel uyar? sisteminiz; bir de tüm uyar?y? yava?latan veya tamamen durduran bir cinsel yava?latma sisteminiz var.

Nagoski’ye göre ikisi de beynimizde ayn? ?ekilde çal???yor ancak baz? kad?nlarda (hormonal, genetik veya sosyal faktörlerden dolay?) bir taraf di?erinden daha bask?n. Uyar? sisteminiz bazen tökezlese de hedefinize ula?man?z? sa?l?yor. Sadece sab?rl? olun, dikkatinizi toparlay?n ve –bunu ne kadar söylesek az– gözünüzü yoldan ay?rmay?n.

Libidom Nereye Kayboldu? Ah, ??te Buldum! +

En popüler libido dü?manlar? ve bu dü?manlar? yenmeniz için kan?tlanm?? savunma yöntemleri…

Anksiyete veya stres; ikisi de libidonuzun az?l? dü?man?.

? Derin nefes almak veya 10 dakikal?k bir meditasyon seans? stresinizi azalt?r. Klinik Seksolog Kat Van Kirk’e göre erotik yaz?lar okumak da libidonuzu harekete geçirebilir. Mastürbasyon ise her zaman iyi bir çözüm: Nagoski, bunun stresten uzakla??p, ?ehvet ve cinsel hazza odaklanman?z? sa?layaca??n? belirtiyor.

Genelde çikolata kisti veya tümör (fibroid) nedeniyle olu?an pelvik a?r?; seksi (hatta dü?üncesini bile) çekilmez hâle getirebilir.

? Jinekolog Taraneh Shirazian, bu durumda mutlaka jinekolojik muayeneden geçmenizi ve pelvik a?r?y? azaltabilecek tedavi yöntemlerini (ilaç tedavisi veya tümör ya da kistin al?nd??? tedaviler) doktorunuzdan ö?renmenizi öneriyor.

Kulland???n?z baz? ilaçlar (antidepresanlar ve do?um kontrol haplar?) ya da hormonal de?i?iklikler (hamilelik öncesi ve sonras? gibi) cinsel dürtülerini zi etkileyebilir.

? Egzersize yönelin. Texas Üniversitesi’nde yap?lan bir ara?t?rmaya göre antidepresan kullanan kad?nlar, yo?un kardiyo antrenmanlar? yapt?klar?nda di?erlerine göre daha yüksek libidoya sahip oluyor. Van Kirk, “Egzersiz, hormonlar? dengeler ve erojen bölgelerdeki kan dola??m?n? artt?r?r” diyor. Jinekolo?unuzdan do?um kontrol hap?n?z? de?i?tirmesini de isteyebilirsiniz.

Women, Food and Desire kitab?n?n yazar? Alexandra Jamieson’a göre ?eker tüketimi de libido dü?ürüyor. Enflamasyona sebep olan ?eker insülin direncini artt?r?yor; bu da kad?n ve erkeklerdeki cinsel uyar? hormonu olan testosteron seviyesini dü?ürüyor. Ayr?ca Van Kirk, “?ekerli yiyecekler seni hâlsiz hissettirir” diye ekliyor.

? Yemek sonras? tatl? payla?mak yerine, romantik ak?am yeme?inizde payla?mak için istiridye al?n. Bunu kli?e bir afrodizyak önerisi olarak görüp burun k?v?rmay?n çünkü gerçekten i?e yar?yor! Jamieson, “Çinko aç?s?ndan zengin olan istiridye, vücudun östrojen ve progesteron hormonlar?n? etkili kullanmas?n? sa?lar. Ayr?ca libidoyu yükseltmesiyle ünlü dopamin hormonu içerir” diyor. ?imdiden afiyet olsun!

 

Derleyen: Ceylan Özçapk?n | Women’s Health

Total
0
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.