Modan?n öncü markas? Vakko, Click & Style servisi ile Türkiye’de online lüks al??veri? deneyimine yeni bir boyut ekliyor, bütünle?ik kanall? (omnichannel) ma?azac?l?kta sektörde bir ilke imza at?yor.

Al??veri? konforunu en üst seviyeye ta??yan Click & Style servisiyle Vakko Dostlar?, Online Shop’tan verdikleri sipari?leri seçtikleri ma?azadan teslim al?rken Vakko’nun benzersiz lüks al??veri? deneyimi içinde sunulan ki?iye özel stil dan??manl??? servisi ile sezona uygun stil önerilerinin keyfini sürüyor.

“Click & Style” servisi Vakko Online Shop’un konforunu Vakko Ma?azalar?n?n benzersiz al??veri? deneyimi ile bütünle?tiriyor.

Vakko Dostlar? ?imdi Online Shop’ta Click & Style i?aretli ürünleri sat?n ald?klar?nda ürünü teslim alacaklar? ma?azay? seçebiliyorlar. Sat?n ald?klar? ürünü Vakko ma?azas?ndan diledikleri zamanda teslim al?rken Vakko moda dan??manlar?n?n sundu?u ki?iye özel stil dan??manl??? servisinin de ayr?cal???n? ya??yorlar.

Vakko Dostlar?, ürünü teslim alacaklar? Vakko Ma?azas? ile mesajla?mak, randevula?mak ve ürünü teslim ald?ktan sonra ileti?ime geçmek istediklerinde Vakko Mobil Uygulamas? üzerinden Click & Style servisini kullanabilecekler.

Vakko Mobil Uygulamas? üzerinden Click & Style randevusu al?nd???nda, Vakko Dostlar?n? ürünü teslim alacaklar? ma?azada Vakko moda dan??manlar? kar??layacak, ki?iye özel stil önerileri ve sat?n al?nan ürün ile uyumlu sezonun tamamlay?c? parçalar?ndan olu?an ürün seçkisinin sunumu, beden de?i?imi ve tadilat i?lemleri gibi konularda iste?e ba?l? olarak servis sunacaklar

?lk olarak Vakko ?stinye Park geçerli olan uygulama k?sa süre içinde tüm ?stanbul ve tüm Türkiye’de devreye girecek.

Vakko dijital dönü?ümde de sektöre öncülük ediyor

Kuruldu?u günden beri sektörde ilkleri gerçekle?tiren Vakko, yeni nesil ma?azac?l?k teknolojilerini yo?un olarak uygulamaya 2015 y?l?nda ba?lad?. Bugüne kadar özellikle online lüks ma?azac?l?k, ma?aza içi ödeme ve kasa sistemlerinde gerçekle?tirilen inovasyon projeleri ile öncü olan Vakko, önümüzdeki dönemde de mobilite ve dijital dünyan?n getirece?i yenilikler ile Vakko dostlar?n?n ayr?cal?kl? al??veri? deneyimlerini daha da zenginle?tirmeyi hedefliyor.

Vakko Click & Style Servisi tan?t?m videosu linkten izlenebilir.

https://www.youtube.com/watch?v=YGpIzaLYG5c

Detayl? bilgi için:

https://shop.vakko.com/tr/click-and-style

https://www.vakko.com.tr

Total
0
Shares

Bir cevap yazın

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.