Concealer ço?umuzun vazgeçilmezi olsa da, hala uygulama konusunda soru i?aretleri oldu?u da bir gerçek.

??te concealer? bir profesyonel gibi uygulamak için yapman?z gerekenler: 

YAPMAYIN: Katman katman uygulamak

Özellikle belirli bölgelere katman katman concealer uygulamak; cakey bir görünüme sebep olabilir.  Bunun yerine küçük bir ürünü do?ru uygulayarak lekeleri kapamay? deneyin.

YAPIN: Renk e?itleyicileri kullan?n

Renk e?itleyicileri kullanmak, concealer'dan maksimum sonuç alman?z? sa?layacakt?r. Kullan?rken renk teorisini kullanabilirsiniz. Sar? morarmalar?, a??z ve burun çevresindeki k?zar?kl?klar?; pembe koyu halka ve lekeleri, ye?il ise sivilce k?zar?kl?klar?n? e?itlemekte uygun olacakt?r.

NYX Color Correcting Palette

YAPMAYIN: E?itleyici pudray? es geçmek

Pudray? es geçmek; concealer?n kal?c?l???n? da k?saltmak anlam?na geliyor. Pudra sadece kal?c?l??? artt?rmakla kalmayacak; daha iyi bir görünüm de sunacakt?r.

Maybelline New York FaceStudio Master Fix Setting + Perfecting Loose Powder

YAPIN: Cildinizi haz?rlamak

?yi bir cilt bak?m rutini; fondöten ve concealer?n?z?n daha kusursuz ve do?al bir biti?te durmas?n? sa?layacakt?r. Makyajdan önce cildinizi nemlendirmeyi unutmaman?z gerekiyor. Primer kullanarak gözenek görünümünü yok etmek de ayr?ca önemli.

The Body Shop Tea Tree Anti-Blemish Routine Kit

YAPMAYIN: Cildiniz için çok aç?k renkte concealer kullanmak

Muhtemelen göz altlar?n?za ayd?nl?k katmak için daha aç?k tonlarda concealer kullanman?z gerekti?i mitini duydunuz ancak bu durum izleri daha da belirginle?tirmekten ba?ka bir i?e yaramayacakt?r. Ayr?ca do?al durmayaca??n? da belirtelim.

YAPIN: Concealer'?n?z? do?ru ???kta test edin

Banyo ya da yatak odas? ?????nda harika görünüyor olabilirsiniz ancak d??ar?da daha kötü görünme riskini ortadan kald?rmak için do?al ???kta yüzünüzü kontrol etmeyi unutmay?n.