The Blonde Salad blogunun yarat?c?s? Chiara Ferragni, ilham verici kimli?ini Converse ile gerçekle?tirdi?i i? birli?inde bir kez daha gözler önüne seriyor.

?konik Chiara Ferragni logosu, platformlu Converse Chuck Taylor’la bir araya geliyor. Bu i? birli?i, yeni y?la girmek için geri say?m? ba?latt???m?z bu günlerde, ???lt?l? simlere sahip çarp?c? tasar?mlar?yla bizlere e?lik etmeye haz?r.

Dünya genelinde s?n?rl? say?da ma?azada sat??a sunulan bu özel model, Türkiye’de sadece Vetrina ma?azalar? ve vetrinaturkiye.com’da sizleri bekliyor!

Bu özel koleksiyonu sak?n kaç?rmay?n!

Total
0
Shares