Online dating siteleri ya da ba?ka bir tan?mla çöpçatanl?k uygulamalar? art?k pek ço?umuz için yeni sosyalle?me arac?. Ancak bu tarz uygulamalarda arad???n?z? bulamamaktan ya da be?endi?iniz ki?ilerle e?le?ememekten ?ikayetçiyseniz sorun yaratt???n?z profilde olabilir. Profilinize size verece?imiz 10 tüyoyu göz önünde bulundurarak düzenleyin ve ak???na b?rak?n!

Foto?raflar

Tek bir foto?raf, binlerce kelime yerine geçebilir ve i?in garibi pek ço?umuz bunun fark?nda de?iliz. Peki ama bu tarz uygulamalar için “en iyi foto?raf” diye bir formül var m??

#1 Foto?raf Tüyosu: Aktivite +

1 numaral? foto?raf tüyomuz mu? ?lk foto?raf?n?z?n bir ?eylerle me?gul olurken ya da bir aktivite s?ras?nda çekilmi? oldu?una emin olun. E?er sörf dersi al?yorsan?z bunu gösterin. Ya da piyano mu çal?yorsunuz? Bunu neden saklayas?n?z ki? Ayr?ca çal??malar; d??ar?dayken çekilmi? olan foto?raflar? ilk s?raya koyan ki?ilerin daha çok mesaj ald???n? gösteriyor.

#2 Foto?raf Tüyosu: Taze tutun +

Foto?raflar?n?z?n güncel oldu?undan emin olmal?s?n?z. Hem kimseyi kand?rmaman?z önemli hem de ilk bulu?madaki ?a?k?nl?k hissini görmek istemezsiniz. Grup foto?raflar?n? koymaktan da ekstra kaç?n?n.


#3 Foto?raf Tüyosu: Peynir deyin! +

Profilinizde en az bir foto?raf?n gülümserken çekildi?ine emin olun. Evet biliyoruz, ciddi kareler daha seksi ama pozitif duygular vermeniz için en az?ndan gülümserken bir kareniz olmal?. Bu yüzden güne? gözlüklerinizi ç?kar?n ve kameraya “peynir” deyin! Ayr?ca tam boydan çekilmi? bir kare koyarsan?z %200 oranda daha fazla mesaj alacaks?n?z. Ayna selfielerine hay?r!


#4 Foto?raf Tüyosu: Cimri olmay?n +

Ne kadar çok foto?raf, o kadar iyi! Ki?ili?inizi yeterince gösterecek foto?raflar? koymay? unutmay?n.

Kelimelerin önemi

Birinin dikkatini foto?raflar?n?zla çektikten sonra s?ra kelimelere geliyor. ??te içinizdeki ?airi ç?karaca??n?z an! Güzel bir yüzden daha fazlas? oldu?unuzu göstermelisiniz.

#1 Yaz? Tüyosu: Konu?un

Potansiyel e?le?melerinize konu?ma konusu belirtecek ?eyler yazabilirsiniz. Favori filmleriniz, lezzetleriniz veya müzik türü gibi…Ya da en son gitti?iniz konsere ne dersiniz?


#2 Yaz? Tüyosu: Her?ey benim hakk?mda

Kendinizden bahsedin. Karaoke seviyor musunuz? Komik bir anekdotunuz mu var? ?u an hangi kitab? okuyorsunuz? Yazd?klar?n?z hakk?nda pozitif olmaya özen gösterin; negatiflik asla seksi gelmeyecektir.


#2 Yaz? Tüyosu: Kontrol edin ve bir kez daha kontrol edin +

Okuyun, okuyun, okuyun! Siz kontrol ettikten sonra bir kez de arkada?lar?n?z okusun. Farkl? bak?? aç?lar? iyidir.

Farkl? uygulama ve siteleri deneyin

Özellikle dünyaca ünlü olan bir tanesini hepinizin denedi?inin fark?nday?z ama ara?t?r?rsan?z bu siteden çok daha fazla opsiyona sahip oldu?unuzu da göreceksiniz. Tabii bu daha fazla e?le?me anlam?na da geliyor!

Total
0
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.