Mevsim de?i?ikliklerinde daha fazla bak?ma ihtiyaç duyan cildimizi güne?li günlere haz?rlaman?n zaman? geldi. Her ya?a ve cilt tipine uygun ürünleriyle sa?l?kl? bak?m?n önemine dikkat çeken COSMED’e göre, yaz mevsimini sa?l?kl? bir ciltle kar??laman?n yolu üç önemli ad?m? uygulamaktan geçiyor.

Ruhumuz s?ms?cak yaz günlerini kucaklamaya haz?r. Peki ya cildimiz? Is? farkl?l?klar? ve hava kirlili?i gibi d?? etmenlerden etkilenerek ???lt?s? kaybolan ve nem dengesi bozulan cildimiz için, tam da ?u günler yaza haz?rlanabilmemiz için mükemmel bir f?rsat sunuyor. Sa?l?kl? bak?m?n herkesin hakk? oldu?una inanan COSMED’e göre, yaz mevsimini sa?l?kl? ve canl? bir ciltle kar??laman?n üç önemli ad?m? bulunuyor.

Cildinizi ar?nd?r?n

 

Sadece yaz mevsiminde de?il, y?l?n tüm dönemlerinde sa?l?kl? ve taze bir cilde sahip olman?n yolu cildi temizlemekten geçiyor. Cildin ölü hücrelerden, makyaj, çevre kirlili?i gibi etmenlerden ve siyah noktalardan ar?nd?r?lmas? büyük önem ta??rken, cilt tipine uygun ürünler kullanmak da ???ldayan bir görünümün anahtarlar?ndan. COSMED, ALIGHT Ar?nd?r?c? Toz Temizleyici’nin enzim peeling etkisiyle cildi ar?nd?r?rken, su ile aktif hale gelen bitkisel enzim yap?s? sayesinde cildin daha pürüzsüz ve ayd?nl?k olmas?n? destekliyor. Lekeli ciltlerin sonuç almas?nda oldukça etkili olan ALIGHT Ar?nd?r?c? Toz Temizleyici, hassas ciltler d???nda tüm cilt tiplerinde kullan?labiliyor.

Nem tutma kapasitenizi art?r?n

 

COSMED, cilt temizli?inin ard?ndan, cildin pH’?n? ve nemini dengelemenin yan? s?ra cilt bak?m? için kullan?lan ürünlerin etkinli?ini artt?rmak için ise tonik kullan?m?n? öneriyor. DAY-TO-DAY Canland?r?c? Tonik, bu ihtiyaçlara yönelik çözüm sunarken, mineraller içeren zengin yap?s? ile gözenek görünümünün azalmas?n? da destekliyor.

Güne? ???nlar?na kar?? önlem al?n

 

COSMED, farkl? cilt tiplerini dü?ünerek haz?rlad??? SUN ESSENTIAL serisi ile güne?in zararl? etkilerine sava? aç?yor. Seride yer alan tüm koruyucular, cildin güne? yan???ndan etkilenmesini önlemeye yard?mc? olurken, içerdikleri aktif maddeler ile güne? ???nlar?n?n ya?land?r?c? etkisine kar?? koruma sa?l?yor.

 

?çeri?inde UVA ve UVB’den koruyucu özelli?e sahip organik ve inorganik filtreler içeren SUN ESSENTIAL SPF 50 Tüm Cilt Tipleri için Yüksek Korumal? Krem, güne?in zararl? etkisinden cildi korumaya yard?mc? oluyor. Krem, güne? ???nlar?n?n ya?land?r?c? etkisine kar?? cildin korunmas?na ve güne? yan???ndan etkilenmesini önlemeye de destek oluyor.

 

SUN ESSENTIAL SPF 50 Koyu Leke Kar??t? Yüksek Koruma ise içerdi?i aktif maddeler ve UVA ve UVB’den koruyucu özelli?e sahip organik filtreler sayesinde cildi güne? ???nlar?n?n zararl? ve ya?land?r?c? etkilerinden korurken, güne? kaynakl? lekelenme problemlerinde de koruyucu etki gösteriyor.

 

COSMED’in uluslararas? standartlardaki güvenilir ürünleri yetkili eczaneler ve Watsons ma?azalar?nda sat??a sunuluyor.

 

Total
0
Shares

Bir cevap yazın