Alt Başlıklara Hızlı Erişin

Bilgilerinizi Tazeleme Zaman?

Dayan?kl? saçlara sahip olmak için gerçek bilgilere ve do?ru bildi?imizi sand???m?z yanl??lara de?iniyoruz.

SANILAN: “Saç?n?zda ipeksi bir görünüme ula?mak için günde yüz kere taraman?z gerekir.”
Saç?n?z? sürekli taramak çok da do?ru bir davran?? de?il. Cambridge Üniversitesi’nden Doktor Tim Moore; “Saçlar, hassas yap?lard?r ve sadece gerek gördü?ünüzde saç?n?z? taramal?s?n?z” diyor ve devam ediyor; “Fazla taramak, saç köklerinize ve derinize zarar verir.” Do?ru tarama için tarak de?il, saç f?rças? kullanabilirsiniz. F?rçalar daha nazik ve büyük oldu?u için saç? yumu?at?r.

THE BODY SHOP, Bambu Saç F?rças?

GERÇEK: +

Saçlar? ?slakken taramamal?y?z.

Du?tan yeni mi ç?kt?n?z? F?rçan?z? bir kenara kald?r?n. “Saç?n?z? ?slakken taramak anl?k k?r?lmalara neden olabilir” diyor Dr. Moore ve ekliyor; “Du?tan ç?kt?ktan sonra ?slakl??? gidene kadar bekleyin. Ard?ndan saç?n?z? tarayarak zarar? en aza indirebilirsiniz.”

GERÇEK: +

Saçlar?n?z? her gün y?kamak zarar verir.

Bunun nedeni, saç?n ?slakken güçsüz olmas?ndan kaynaklan?yor. “Saç?n ?slak kalma süresini azaltmak ve havlu yoluyla kurulamak k?r?lmalar? azaltacakt?r” diyor Dr. Moore ve devam ediyor; “Y?kamak, ayn? zamanda saç?n?z? korumaya yard?mc? do?al ya?lar?n da yok olmas?na neden olur.” Bu kural?n tek istisnas?n? ise, günlük saç y?kamas?na ihtiyaç duyulan çok ince ve ya?l? saç tipleri olarak aç?kl?yor. Di?er bütün saç tipleri için, saçlar?n?z? gün a??r? y?kamak en iyisi.

L’OCCITANE, Aromakoloji Saça Hacim ve Dolgunluk Veren Serum

SANILAN: +

Saçlar?n?z? açarak uyumal?s?n?z.

Dr. Moore, “Uyumadan önce saçlar?n?z? toplamaktan çekinmeyin” diyor ve ekliyor; “Saç?n?z? toplayarak uyumak, k?r?lmalara kar?? olan dayan?kl?l??? art?r?r.” Saç?n?z? halat gibi dü?ünün. Halat?n iplerini tek tek inceledi?inizde zay?f oldu?unu fark edersiniz. Ancak bir araya geldiklerinde, bir gemiyi iskeleye ba?lama gücüne sahiptir. ??te saçlar da ayn? böyledir.

KÉRASTASE, Bain Extentioniste Saç Banyosu

Total
5
Shares