19 Mart Sal? günü ba?layan Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un merakla beklenen defilelerinden biri de DB BERDAN koleksiyonuydu.

DB BERDAN 2019-2020 Sonbahar-K?? koleksiyonu, LGBTQ bireylerin moda sektöründe adeta bir trende dönü?türülüp podyumda bir arzu nesnesi haline getirilmelerine tepki veriyor. Bu bireylerin podyumda nesnele?tirilirken d??ar? ad?m att?klar? anda sokaklarda kin ve önyarg?lar alt?nda ezilmelerine kar??n, DB BERDAN onlara bir güvenli bölge olu?turmay? hedefliyor.

Oyuncu Merve Ça??ran’?n ve Rap sanatç?s? Ceza’n?n podyumda boy gösterdi?i defilede, modeller aras?nda DB BERDAN’?n mottosuna uyan her ya?ta, her tür cinsiyet kimli?inde sokaklar?m?zda var olan bireyler de yer ald?.

Total
0
Shares