DB BERDAN, 2019 ?lkbahar-Yaz koleksiyonunda modern minyatür sanatç?s? Murat Palta’n?n “Gods, Monster and Men” tablosunun odak noktas? olan çift cinsiyetli Türk Tanr?s?/Tanr?ças? Umay Ana görünümlü karakterden ilham alarak 11 Eylül 2018’de,  Zorlu PSM’de Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsam?nda gerçekle?tirdikleri ?ovla herkesi kendi köklerini hat?rlamaya ça??rd?.

??te defilenin öne ç?kan görünümleri…

Total
0
Shares