Deniz Berdan ve Begüm Berdan taraf?ndan olu?turulan Türkiye’nin en s?ra d??? ve keskin moda tasar?m markas? DB BERDAN, 2018-2019 Sonbahar-K?? koleksiyonunda tüm jenerasyonlar?n destekçisi ve trend belirleyicisi ikonik marka Pepsi’den yola ç?kt?.

 

Kendini sevmek ve özelliklerinin fark?na var?p o özelliklerini gururla ta??mak üzerine kurulu olan koleksiyon, geçmi?ten günümüze say?s?z defa de?i?ime u?ram?? “fiziksel güzellik” tan?m?n? tamamen de?i?tirip normlar?n d???na ç?kmas?, olarak yeniden yorumluyor.

??te koleksiyondan öne ç?kan görünümler >>

 

1/8

 

2/8

 

3/8

 

4/8

 

5/8

 

6/8

 

7/8

 

8/8

 

Total
0
Shares

Bir cevap yazın