Bak?m rutininiz gün geçtikçe asla sonu gelmeyen bir listeye mi dönü?üyor? Öyleyse bir kaç?n? elemeden önce dermotologlara kulak vermeye ne dersiniz?

Ka??t maskeler

Muhtemelen güzellik gurular?n?n Instagram postlar?n? gördükçe, ka??t maske ç?lg?nl???na daha çok kap?l?yorsunuz. K-beauty, J–Beauty ve kömür ürünleri derken ka??t maskeler güzellik rutinimizin vazgeçilmezlerinden biri haline gelmi? durumda. Ancak ço?u uzmana göre bu o kadar da gerekli bir ad?m de?il. Uzun süreli etkiler göremedi?inizde bu yüzden üzülmenize gerek yok.

Yüzün her noktas? için farkl? nemlendirici

Son dönemin yükselen trendlerinden biri de “yüzün farkl? bölümlerine ihtiyaca göre farkl? ürünler kullanmak”. Bu trendin uzant?lar?ndan biri de nemlendirici kullan?m?. Ancak dermatologlara göre bu o kadar da gerekli de?il. Yüzün her bölgesinde farkl? i?leyecek ak?ll? tek bir nemlendirici bulman?z daha iyi olabilir.

Ölü hücreleri temizleme

Muhtemelen tatil dönü?ü Google’lad???n?z ilk içerik “ölü hücrelerden ar?nma” oldu. Dermatolog Janet H. Prystowsky, “?nsanlar akne ya da sivilce ç?kard???nda ilk i? olarak sert peelingler kullan?yor çünkü bunun cildin üzerindeki kiri söküp att???na inan?yorlar. Ancak gerçekte cildin do?al ya??; bizi d?? etkilerden korur. Yani agresif bir ?ekilde cildin yüzeyini temizlemeye çal??mak hiçbir i?e yaramayacakt?r. Bu tarz sorunlar için topikal kremler kullanmakta fayda var.

Total
2
Shares