Diane Kruger ilk çocu?unu kuca??na almaya haz?rlan?yor!

 

Uzun süredir mutlu bir beraberlik sürdürdü?ü The Walking Dead dizisinin y?ld?z? Norman Reedus ile bebek beklediklerini aç?klayan Kruger’?n yak?n çevresi uzun süredir bu söylentiyi dile getiriyordu.

Kruger’?n hamile oldu?u dedikodular? ilk kez bu ay?n ba?lar?nda MET Gala’ya kar?n bölgesi bol bir elbise ile kat?ld???nda ortaya ç?km??t?.

41 ya??ndaki Kruger ile 49 ya??ndaki Reedus, 2015 y?l?nda birlikte rol ald?klar? Sky filminde tan??m??lard?. Birlikte olduklar? dedikodusu ise ?ubat 2017’de ortaya ç?kt?. Kruger 10 y?ld?r birlikte oldu?u Joshua Jackson ile ili?kisini Temmuz 2016’da sonland?rm??t?.

Total
0
Shares

Bir cevap yazın