Ba?tan a?a??ya yenilenen ikonik RS-0 ile gelece?i yeniden ke?fet

Ünlü model Didem Soydan ve stil dan??man? Umut Eker 12 Nisan’da Berlin’de düzenlenen RS-0 lansman?na kat?larak sosyal medya hesaplar?ndan takipçilerine PUMA’n?n yeni fütüristik ko?u ayakkab?s? olan RS-0’?n tan?t?m?n? yapt?. Geçmi?ten ipuçlar? al?narak yenilikçi bir bak?? aç?s?yla yenilenen bir model olan RS-0, 0 noktas?ndan yola ç?karak yeniden do?u?un temsilcisi oldu.

Etkinlikte PUMA’n?n köklerinden ilham alarak ortaya ç?kan RS-0 tan?t?ld?. Geçmi?ten ipuçlar? al?narak yenilikçi bir bak?? aç?s?yla yenilenen ve ayn? zamanda teknik malzemelerle ba?tan a?a??ya in?a edilen RS-0, 0 noktas?ndan yola ç?karak yeniden do?u?un temsilcisi oldu.

RS-0’?n hikayesi ise 80’li y?llara dayan?yor. Fütüristik bir ko?u ayakkab?s? olan PUMA RS-100 ilk olarak 1986’da üretilmeye ba?land?. Bu ??k ve konforlu model, yast?klama için kullan?lan PUMA R-SYSTEM teknolojisi ve kauçuk d?? taban sayesinde üst düzey bir rahatl?k sunuyordu. RS-100’den k?sa bir süre piyasaya sürülen RS Computer ise ilk analitik ayakkab? olma özelli?ini ta??yordu. Sa? topuk k?sm?ndaki çip sayesinde kullan?c?lar?n analitik datalar?n? toplayan RS Computer, spor ayakkab? sahnesinde bir devrim yaratt?.  Bu iki ba?ar?l? modeli ise RS- 350 lansman? izledi.

Bu bahardan ba?layarak PUMA, RS-0 modeli ile RS’in yeniden ke?if hikayelerini anlatmaya ba?layacak.

Dahafazlabilgi için @PUMA Facebook, Twitter, Instagram ve Snapchat profillerini takip edin.

 

Total
0
Shares

Bir cevap yazın