Dior’un geçti?imiz gün tan?t?lan couture koleksiyonunda bir elbisenin yap?m a?amas?n?n 450 saati buldu?u ö?renildi.

Özel olarak üretilen, ticaretten ve tekstilden ziyade birer sanat eserini and?ran tasar?mlar sirk konseptinde takdim edildi.

Koleksiyonda özellikle dikkat çeken bir tasar?m vard?: Sepet ?eklinde dokunmu? bir elbise. Bu tasar?m tek tek boyanm?? ipek tül ?eritlerle olu?turuldu. Marka, bu kaliteli tüllerle i?lenmi? özel elbisenin yap?m?n?n 450 saatlik çal??ma sonucunda tamamland???n? aç?klad?.

Emeklere fazlas?yla de?mi? gibi görünüyor. Ne dersiniz?

Total
0
Shares