Peruklar pek çok saç rengini ve modelini deneyimlemenin en kolay yolu. Elbette do?ru seçimler do?ru biçimde uyguland??? zaman… Sizler için peru?unuzu do?al saçlar?n?z gibi gösterecek ipuçlar?n? derledik.

Tarz?n?z? seçin.

?yi bir peruk edinecekseniz bu biraz maliyetli olacakt?r. Bu yüzden de karar?n?z? vermeden önce stilinizi ve peru?unuzu nas?l kullanmak istedi?inizi belirlemekte fayda var. Örne?in, kendi saçlar?n?z?n bir k?sm?n?n da görünmesini istiyorsan?z saç çizgisinden klipslerle tutturulan peruklar? tercih edebilirsiniz. Tabi kendi saçlar?n? da göstermek isteyenlerin en dikkat etmesi gereken konu renk uyumu olacakt?r. Saçlar?n?z? tamamen gizlemek istiyorsan?z da, saç?n?z?n ba?lama çizgisinden ba?layacak bir model sat?n alman?z gerekecek.

Ölçünüzü al?n.

Ço?u peruk ayarlanabilir biçimde üretilirken baz? peruklar?n farkl? boy seçenekleri var. Bunun için özellikle de e-al??veri? yöntemiyle sat?n alacaksan?z sipari? vermeden önce, ba??n?z?n ölçüsünü alman?z? öneririz. Boyutta önemli olan rahatl???n?z. Peru?unuz ba??n?za s??mayacak kadar dar veya her an dü?ecekmi? gibi geni? olmamal?.

Ölçümü en do?ru ?ekilde yapmak için bir kuma? parças? kullanabilirsiniz. Kafan?z?n çevresini, saç çizginizden ba?layarak ensenize gelen k?sm?, kulaklar?n?z ile saçlar?n?z? kula??n?z?n arkas?na ald???n?zda ne kadarl?k bir k?s?m kalaca??n? ölçmelisiniz.

Saç stilistlerinin önerisi ise peru?un do?al durmas? için saç çizgisinden biraz geride ba?lamas?ndan yana. Böylece kendi saçlar?n?z? peru?unuza do?ru tarayarak peru?un ba?lang?ç k?sm?n? gizleyebilir ve do?al bir görünüm yakalayabilirsiniz.

Peru?unuzu güzellik salonundan alman?z en do?rusu.

Böylece renk, ebat, model gibi konularda aksilik ya?amamak için birebir deneyimleme f?rsat? edinmi? olursunuz. Be?eninize göre o anda kuaförünüze kesim yapt?rma kolayl??? olmas? da cabas?.

Kuru ?ampuan kullan?n.

Peru?unuzu ?ekillendirmeden önce bir miktar kuru ?ampuan kullanman?z öneriliyor. Özellikle sentetik peruklar çok fazla parlak görünebiliyor ve bu do?all?ktan epey uzak bir etki b?rak?yor. Kuru ?ampuan bu yüzden parlamalar? gidermek için en etkili yol.

Son dokunu?lar için makyaj çantan?za ihtiyac?n?z olacak.

Peru?unuzun daha gerçekçi görünmesi için saç ayr?mlar?n?za ten renginizde bir kapat?c? ile hafif f?rça darbeleri b?rakman?z? öneriyor saç tasar?mc?lar?.

Total
0
Shares