Doritos’un sevilen ürünü Risk 3.0’?n lansman? Gonca Vuslateri ve Didem Soydan ev sahipli?inde “Do?ruluk mu Cesaret mi” temal? bir etkinlik ile gerçekle?tirildi. Doritos Risk 3.0 gecesinde Gonca Vuslateri “Do?ruluk Elçisi” olurken, Didem Soydan ise “Cesaret Elçisi” oldu. Renkli görüntülere sahne olan partide e?lence dünyas?n?n popüler isimleri Öykü Çelik, Kemal Do?ulu, Hazal Filiz Küçükköse, Mert Ö?üt gibi isimler bir araya geldi. “Do?ruluk mu cesaret mi” oyununda cesaret elçisi olan Didem Soydan: “Türkiye’de cesur kad?n kavram?na kar??l?k geldi?im için gurur duyuyorum. Cesaretin çok önemli oldu?una inan?yorum ve hayat? mümkün oldu?unca her alanda cesur ya??yorum.” dedi. Gonca Vuslateri ise “Ben do?ruluk elçisiyim, herhangi bir soru sordu?unuzda mecburen do?ru cevab? vermek zorunday?m. ?nsanlar beni dobral???mla bilir, tan?r… Gerçekler ac?d?r hiçbir zaman gerçeklerden kaçmad?m. Tan?yanlar çok iyi bilir dilimin kemi?i de yoktur” dedi.

Doritos’un efsane Risk oyunu heyecan? bu kez üçe katl?yor. Doritos Risk 3.0 paketinden ç?kan ac? ve ek?i cipsler herkesi ‘’Do?ruluk mu? Cesaret mi?’’ oyununa davet ediyor. Doritos Risk 3.0’?n lansman partisine Gonca Vuslateri ve Didem Soydan d???nda sanat ve e?lence dünyas?n?n önemli isimleri kat?ld?. Renkli gecede e?lence ilerleyen saatlere kadar devam etti. Risk 3.0 bir cips olman?n ötesinde oyunu ve e?lenceyi temsil ediyor. En az iki ki?iyle oynanabilecek ?ekilde oyuncular ac? gelmesi durumunda do?ruluk, ek?i gelmesi durumunda ise cesaret görevlerini gerçekle?tiriyor. Yeni Doritos Risk 3.0’? deneyemeye cesaretiniz var m??

Total
0
Shares