Muzipo Kids merkezlerinde çocuklar? e?lence ve macera dolu bir sömestr tatili bekliyor.


Muzipo Kids, her y?l oldu?u gibi bu y?l da sömestr tatiline özel farkl? programlar?yla çocuklar?n tatillerini doyas?ya ya?amalar?na ve özgürce muziplik yapmalar?na olanak sa?l?yor.
Muzipo Kids Sömestr Program?’n?n temel amac?; çocuklar?n s?ra d???, e?lenceli ve e?itici uygulamalarla birlikte keyifli bir ortam içerisinde kaliteli zaman geçirmelerini sa?lamakt?r. Çocuklar?m?z?n bedensel, ruhsal ve sosyal yönden geli?imlerini desteklemek için gerekli olan tüm aktivitelerin sunuldu?u program, Cumartesi – Pazar hariç haftada 5 gün devam edecektir. Tam gün ve yar?m gün seçenekleri merkezlere göre de?i?kenlik gösterebilmektedir.


Program seçenekleri içerisinde yer alan sportif aktiviteler; Temel Hareket Becerileri ve Koordinasyon, Temel Jimnastik, Spor Bran?lar?n? Deneyimliyorum, Survivor Oyunlar?, Manipülatif Beceriler, Sokak Oyunlar? & Geleneksel Oyunlar, Beyin Egzersizleri, Oyun Tasar?m? gibi farkl? seçenekler yer al?yor. Di?er çal??malar aras?nda Öykü ve Drama, Geri Dönü?üm Atölyesi, Sanat ve Seramik Atölyesi, Bilim Atölyesi, Oyuncak Yap?m?, Ta? Boyama, Masal Canland?rma, Ritim & Müzik programlar? yer almaktad?r.

 

Total
2
Shares

Bir cevap yazın

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.