Yorucu geçen bir günün ard?ndan, ayna kar??s?nda makyaj?n?z? temizlemek için dakikalar?n?z? harc?yorsan?z, daha ac?s?z ve h?zl? çözüm sa?layan makyaj temizleyicilere göz atmaya ne dersiniz?

Konunun uzman? olan Drag Queen’ler bu konuda size yol göstermeye haz?rlar. Oy birli?iyle bu konu için yapt?klar? yorumlar ise ?öyle;

Herhangi bir makyaj temizleyicisinden çok daha fazlas?na ihtiyac?n?z var.

Drag Queen Baby Love’ göre ise; “Y?llar boyunca çok farkl? makyaj ç?kar?c? denedim ve temel kayg?m her zaman için cildime kar?? yumu?ak davranmakt? çünkü hiçbir ?ey sizi, sert temizleyicilerle kuruyan cilt kadar ya?land?ramaz.”

Hangi makyaj ç?kar?c?n?n gerçekten i?e yarad???na yönelik ipuçlar? ise dört kraliçeden geliyor.

RuPaul

“Gün boyu makyaj yapt?ktan sonra cildinizi temizlemek ve ar?nd?rmak için hesapl? bir ?ey ar?yorsan?z, mutfak lavabosundan ba?ka bir yere bakmay?n.”

“Ama yine de hindistan cevizi ya??n?n güçlü ç?kar?c? etkisini deneyebilirsiniz. “

FKA Twink

“Neutrogena makyaj temizleme mendilini tercih ediyorum çünkü uygun fiyatl?, pratik ve ciltte gerçekten iyi his b?rak?yor.”

“Sprey yap??t?r?c?lardan veya peruklardan kurtulmak için ise genellikle bebek ya?? kullan?yorum.”

Miss Malice

“Makyaj?m? derinlemesine temizlmeden önce ruj ve göz nakyaj?m? nazikçe ç?karmak için makyaj temizleme mendillerinden yard?m al?yorum. Bu konudaki tercihim ise salatal?k ve yabanmersini özlü Yes To oluyor..

Baby Love

View this post on Instagram

EH! YOU THERE! DOWN IN THE STORM DRAIN! ???

A post shared by ???? ???? (@baby.love.nyc) on

“Standart rutinim, Clinique Take The Day Off Cleansing Balm ile ba?lar. Cildi yumu?ac?k yapan bir yap?s? var.”

Kim Chi

“Beauty Water makyaj?n?z? temizlerken, cildinizi lavanta, gül, portakal çekirde?i özü ile ölü hücrelerden kurtar?r.”

“Derinlemesine temizleme ve daha yumu?ak bir cilt deneyebilirsiniz.”


Total
0
Shares