Dua Lipa, sosyal medyan?n ili?kileri oldukça etkiledi?ini ve ayr?l?klar?n sosyal medya yüzünden daha kötü geçti?ini belirtti.

23 ya??ndaki ?ark?c? Dua Lipa, 2017 y?l?nda, iki y?l önce a?k ya?amaya ba?lad??? ünlü model Isaac Carew ile ayr?lm??t?. Ancak ikili, k?sa bir süre önce yeniden a?k ya?amaya ba?lad?lar. Ünlü ?ark?c?, ilk ayr?l?klar?n?n ün ve sosyal medyadan dolay? çok zor geçti?ini itiraf etti.  Bir gazeteye konu?an ünlü ?ark?c?, ?unlar? söyledi:

‘Örne?in, bir ayr?l?kla u?ra?mak zaten yeterince zor ama halk?n bak?? aç?s?yla u?ra?mak daha da zor. ?nsanlar, neler olup bitti?i hakk?nda ve sizin ne dü?ündü?ünüz ile ilgili hiçbir fikri yokken yorum yap?yor. Ama ne yapabilirsiniz?’

Ünlü ?ark?c?, sosyal medyay? art?k nadiren kulland???n? ve genellikle mobile uygulamalar? telefonundan tamamen silmeye çal??t???n? belirterek ?unlar? söyledi:

‘Gerçekten, özel hayat?m? yorumlayan insanlara al??aca??m? sanm?yorum, bu yüzden ad?m ad?m ilerliyorum. Kendimi sosyal medyadan koparmaya çal???yorum. Bu bana oldukça iyi geliyor. Uygulamay? birkaç günlü?üne silece?im, sonra tekrar indirece?im, sonra tekrar silece?im.’

Ki?isel hayat? her zamankinden daha iyi olan Dua Lipa, profesyonel ya?am?nda da art?k kendinden emin ad?mlar att???n? belirterek ?unlar? ekledi:

‘Çok fazla turne geçirdi?imi hissediyorum. Her gece sahneye ç?k?yorum ve kendim hakk?nda daha çok ?ey ö?reniyorum. Kendimi, korkmamak ve sadece kalk?p dans etmeyi ö?renmek ve utangaç olmamak gibi alanlarda geli?tirdi?imi hissdiyorum.’

Total
0
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.