19 May?s günü evlenen Prens Harry ve Meghan Markle çifti, ilk kraliyet programlar?na kat?ld?.

Sussex Dükü ve Dü?esi, Prens Charles’?n 70. do?um günü kutlamas? için düzenlenen etkinlikte ilk resmi kat?l?mlar?n? gerçekle?tirdi. Prens Harry’nin, babas?n? onurland?ran konu?ma yapt??? s?rada ise unutulmaz bir an ya?and? ve  Harry’yi ar? soktu.

 

Kendisine dadanan ar?y? fark edince, özür dileyerek konu?mas?n? durdurdu ve “Üzgünüm, bu ar? gerçekten beni yakalad?” diyerek gülümsemeye ba?lad?. Ortaya e?lenceli bir an?n ç?kmas?na da sebep oldu.

Prens Harry’nin ar?yla ilgili yapt??? aç?klaman?n ard?ndan hemen gülmeye ba?layan Meghan Markle’?n sevimli tepkisi de kameralara böyle yans?d?.

Total
0
Shares

Bir cevap yazın