V Group çat?s? alt?nda Türkiye’de hizmet verecek olan ‘Deus Ex Machina’ tüketicisinin hem al??veri? yap?p, keyifli vakit geçirebilece?i hem de özel etkinlikler için ‘Private Room’ seçene?ini sunan geni? alanlar?yla Akaretler’de aç?ld?. Aç?l??a kat?lan Dilan Ç?tak, Ça?atay Topalo?lu, Metin Y?ld?z ve Eren Hac?saliho?lu gibi ünlü isimler de markaya yo?un ilgi gösterdi. K?yafet, çanta, aksesuar, bisiklet, snowboard, özel üretim motosiklet gibi farkl? alanlardaki birbirinden kaliteli ve i?levsel ürünlerini Türk tüketicisinin be?enisine sunan marka Akaretler’e yeni bir soluk getirmeye haz?r.

Dünyan?n dört bir yan?nda kalite ve güven anlay???yla hem birbirinden ??k ürünlerini hem de restoran-bar bölümüyle özel lezzetleri içinde bar?nd?ran ‘Deus Ex Machina’ V Group çat?s? alt?nda Türkiye çal??malar?n? sürdürecek.


V Group Kurucusu Reha Dinçer: ‘Dünya çap?nda kalitesiyle kendine yer edinmi? ve müdavim kitlesi yaratm?? ‘Deus Ex Machina’ gibi güçlü bir markay? Türkiye’ye getirmekten büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. ?stanbullular?n favori markalar?ndan ‘Deus Ex Machina’ Akaretler’de hem ??k butik konsepti hem de restoran-bar bölümüyle en k?sa sürede müdavimlerini yaratacakt?r. Çal??malar?m?z? h?zland?r?p önce ?stanbul’un farkl? semtlerinde ve sonra da di?er ?ehirlerimizde ‘Deus Ex Machina’ markas?n? eri?ilebilir k?lmak ve önemli noktalarda tüketicimizin deste?iyle yer alabilmek ana hedefimiz.’ dedi.

Restoran-bar bölümüyle de oldukça iddial? olan ‘Deus Ex Machina’, ?stanbullular?n en e?lenceli anlar?na tan?kl?k edecek. ?talyan a??rl?kl? menüsü ve özel kokteylleriyle fark?n? ortaya koyan marka özellikle Dört Mantarl? Pizza ve Spagetti Carbonara gibi lezzetleriyle de gönülleri fethedecek. ‘Deus Ex Machina’ tüketicisinin her ihtiyac?na cevap verebilmek için V Group çat?s? alt?nda çal??malar?na h?z kesmeden devam edecek.

Total
0
Shares