Scarlett Johansson, 40.5 milyon dolarl?k geliriyle bu y?l?n ‘Dünya’n?n En Yüksek Ücretli Kad?n Oyuncusu’ seçildi.

33 ya??ndaki oyuncu Scarlett Johansson, Haziran 2017-Haziran 2018 aras?ndaki vergilerden önce 40.5 milyon dolarl?k büyük bir miktar elde etti ve ünlü oyuncu, Forbes’in Hollywood kad?nlar? kategorisinde Marvel Sinematik Evreni’ndeki Black Widow rolü ile bu listeye ad?n? birincilikle yazd?rd?.

Johansson’u takip eden ünlü isim ise ?u anda çekilen ‘Maleficent 2’ filminden elde etti?i 28 milyon dolar ile Angelina Jolie oldu.

Bu y?l televizyon ekranlar?nda ve filmlerde fazla göremedi?imiz Jennifer Aniston ise Smartwater, Emirates havayollar? ve Aveeno gibi ?irketlerle yapt??? anla?malar sayesinde elde etti?i 19.5 milyon dolarl?k geliriyle listede üçüncü s?rada yer ald?.

Bu y?lki listede kayda de?er bir ?ekilde eksik olan ?ey ise, geçen y?l ‘La La Land’ filmiyle ödül alan ve 26 milyon dolar gelir elde etti?i bilinen Emma Stone oldu.

Total
0
Shares