I??lt?s?yla bizi büyüleyen Ege Kökenli’nin evine konuk oluyoruz. Yeni sezonda Rita ad?ndaki tiyatro oyununda Hakan Gerçek ile birlikte rol alacak olan oyuncunun güzellik s?rlar?n? ö?reniyoruz.

Foto?raflar: Selin Saral

BAKIMLA ?LK TANI?MA +

“Asl?nda bak?mla tan??mam çok zor olmad?. Her k?z çocu?u gibi küçükken annemi izlerdim. Makyaj k?sm?, bak?ml? olman?n her ne kadar daha e?lenceli taraf?
olsa da güzellik ritüellerine de a?inayd?m. Annem de zaman? geldi?inde beni, cildime uygulamam gereken ürünler ile tan??t?rd?.”

Foto?raflar: Selin Saral

C?LT BAKIMI RUT?N? +

“Her sabah ve gece cildimi ar?nd?rmak ad?na içeri?i olabildi?ince organik olan ürünler ile yüzümü y?k?yorum. Ard?ndan mutlaka nemlendiriyorum. Dudaklar?m için evin her yerine nemlendiriciler b?rakm?? durumday?m. Ü?engeçli?i ortadan kald?r?yor, herkese tavsiye ederim. D??ar? ç?karken de güne? kremi kullanmaya olabildi?ince özen gösteriyorum.”

Foto?raflar: Selin Saral

MAKYAJ SEANSLARI +

“Makyaj yapmay? gerçekten seviyorum. Renklerle oynamay? e?lenceli buluyorum. Genelde günlük, hafif bir makyaj tercih ediyorum. E?er cildimde leke veya dönemsel izler varsa çok ince bir fondöten ile oldu?u bölgeleri kapat?yorum. En sevdi?im ürün ise, ince dokulu olan Estée Lauder’?n Double Wear Nude fondöteni. Cildimin durumu iyi ise buna bile gerek duymuyorum.

Foto?raflar: Selin Saral

Olmazsa olmaz?m da maskara. Aç?kças? en sevdi?im ürün, Dior’un DiorShow maskaras?. Dudaklar ve yanaklara ayn? tonda, çok do?al bir k?rm?z?l?k veren Benefit’in Benetint likit dudak ve yanak renklendiricisi de günlük makyajda en sevdi?im, pratik ürünlerden.

Foto?raflar: Selin Saral

Göz hatt?n? tamamen ortaya ç?kard???n? dü?ündü?üm için ufak da olsa ka?lar?ma mutlaka dokunurum. Bunun için tercihim hem uygulamas? çok kolay hem de k?l tekni?i sisteminden yararland??? için Maybelline New York Tattoo Brow Microblade Ink Pen.

Foto?raflar: Selin Saral

SAÇ BAKIMI +

“Saç bak?m? benim için, ince telli saçlar?m? az i?lemle dolgun göstermenin yollar?n? bulmak demek. Organix Full Dolgunla?t?r?c? Biotin Collagen ?ampuan ve Milkshake Nemlemdirici ve Koruyucu Saç Köpü?ü ürünleri bu noktada tam benlik.”

EL VE AYAK BAKIMI +

“Ellerim ve ayaklar?m için genelde Ahava’n?n ürünlerini kullan?yorum. Manikür yapt?rmay? tercih etmiyorum. Etlerimi kesmek yerine t?rnak kenarlar?na do?ru ittirmek daha sa?l?kl? ve iyi bir görünüm veriyor.”

Foto?raflar: Selin Saral

PARFÜM TERC?HLER? +

“Beyaz tenli oldu?um için genelde ?ekerli ve çiçekli kokulardan ho?lan?yorum, san?r?m. En vazgeçilmez parfümüm her zaman Yves Saint Laurent Black Opium Nuit Blanche oldu. Bir de bu aralar Tom Ford F* Fabulous ile de epey flört ediyoruz.”

Foto?raflar: Selin Saral

ÖZEL SIRLARI +

“Pek özel say?lmasa da zaman zaman yüzüme, i?ne boyu bir milimetreyi a?mayan derma-roller ile yukar?, a?a?? hareket edecek ?ekilde masaj yap?yorum. Bu sayede kolajen dokuyu canland?r?yorum. Cildimde olu?an, gözle görülmeyen mikro yaralar asl?nda cildin kendini iyile?tirmek için harekete geçmesine neden oluyor. Bu i?lemden hemen sonra Estée Lauder Night Repair Gece serumunu uygulad???mda sonuç ?ahane oluyor.

Total
5
Shares