Ba?ar?l? ve güzel oyuncu Serenay Sar?kaya ekim kapa??m?z?n y?ld?z?.

"Bu, onunla ilk röportaj?m. ?imdiye kadar hakk?nda duydu?um her ?ey olumluydu. Hakl?larm??! Kar??mda son derece pozitif, samimi ve tüm do?all???yla duran Serenay Sar?kaya’ya hayran olmamak elde de?il. Ne kadar güzel oldu?undan bahsetmiyorum bile. Kariyerini her geçen gün daha da ileriye ta??yan Serenay, ?imdi de kar??m?za sokak stiline yön verecek birbirinden ba?ar?l? parçalar?n bulundu?u Serenay x Mavi Icon Koleksiyonu'yla ç?k?yor."

Röportaj: Gözde Eyibilir
Foto?raflar: Koray Birand
Moda Editörü: Ceylan At?nç
Saç: ?brahim Zengin
Makyaj: Elçin Mutlu
Makyaj Asistan?: Bedirhan Ayd?n
Prodüksiyon Amiri: Günkut Altun
Moda Editörü Asistanlar?: Atahan Küçükatalay, S?la Ayd?n
Foto?rafç? Asistanlar?: Soner Tunca, Mert Abedan, Bar?? Teksan
Video: Aytek Erdem, Semih Ergün