Stockholm sokak stilinin y?ld?z?n? hep yukar?da tutan ilham perilerine te?ekkürlerimizi sunuyoruz.

-6 dereceyi gösteren so?uk hava ko?ullar?na ra?men, hala stilleriyle nas?l da parl?yorlar öyle, de?il mi?

Göz al?c? renkler, üst üste giyilen ve ak?ll?ca yan yana getirilmi? o parçalarla müthi? görünüyolar.

So?uk havalar? daha da derinden hissettikçe, Stockholm sokak stilinden kopya çekmemek mümkün olmayacak gibi. Bu görünümlerin alt?nda çabas?z ??kl???n yatt???n? da, havan?n so?uklu?u kadar çarp?c? olan gerçeklerden biri.

IMaxTree

TheStyleStalker.com

TheStyleStalker.com

TheStyleStalker.com

TheStyleStalker.com

TheStyleStalker.com

TheStyleStalker.com

TheStyleStalker.com

TheStyleStalker.com

IMaxTree

TheStyleStalker.com

IMaxTree

IMaxTree

 

 

 

 

Total
4
Shares

Bir cevap yazın