Nisan’da sezon finali gerçekle?ecek olan dizi Game of Thrones’un sona ermesi ve hikayenin seyri hakk?nda, ?imdiye kadar oyuncular?n verdi?i tepkiler oldukça kasvetliydi.

Kit Harington senaryoyu okuduktan sonra a?lad???n? aç?klad?. Maisie Williams, “Kimse tatmin olmayacak” dedi.

Peter Dinklage “Ölüm harika bir ç?k?? olabilir” aç?klamas?n? yapt? (???). Fakat kimsenin tepkisi bize Emilia Clarke’?nki kadar endi?eli gelmedi.
Hikayenin kendisini daha önce nas?l hissettirdi?ine dair “Beni mahvetti,” diyen Clarke, ?imdi ise “Herkesin, damakta kal?c? bir lezzet b?rakaca??n?n bilmesi gerek …” dedi.

Clarke, “Daenerys Targaryen’e ne oldu?unu ö?rendikten sonra Londra’y? üç saat amaçs?zca gezdim” derken bizim yeni bölümleri izlemek için duydu?umuz heyecan? daha da art?rd?.
Aktris, söz konusu son hakk?nda ise “gözya??” oldu?una dikkat çekti. Game of Thrones’un sezon finali 14 Nisan’da ba?l?yor.

Total
0
Shares