Alt Başlıklara Hızlı Erişin

1/2 +

The Devil Wears Prada (?eytan Marka Giyer); y?llard?r herkesin devam filmini istedi?i yap?mlardan biri. Anne Hathaway, Meryl Streep ve Emily Blunt‘?n ba?rollerini payla?t??? 2006 tarihli hit filmin uyarland??? kitab?n devam? gelince; 2. film için söylentiler dola?maya ba?lam??t? bile.

Ancak filmdeki asistan rolüyle herkesin çok sevdi?i Emily Blunt; devam filminin çok da iyi bir fikir olmayaca??n? dü?ünüyor.

“Neredeyse devam filminin gerçekle?memesini dileyece?im çünkü bazen devam filmleri ilk filmin orijinalli?ini özetlemekten ileri gidemiyor.” ?eklinde konu?an Blunt yine de tüm kap?lar? kapatm?? de?il. “E?er ilk filmin kadrosundan herkes varsa, tabii ki ben de var?m” ?eklinde ekliyor.

2/2 +

?lk filmin kadrosunun onun için çok özel oldu?unu söyleyen Blunt “Birlikteyken çok e?leniyoruz. Anne Hathaway’le çal??mak çok güzeldi. Meryl Streep ve Stanley Tucci ile ise ilk tecrübemdi. Ki Stanley ?imdi k?z karde?imle evli ve benim için bir karde? gibi!”

Devam filminin gelece?ini belirleyecek di?er oyuncular?n aç?klamalar?n? merakla bekliyoruz!

Total
4
Shares

Bir cevap yazın