Son dönemin en çok konu?ulan isimlerinden olan ve birden çok kad?na cinsel tacizde bulundu?u iddia edilen Donald Trump’?n Yüksek Mahkeme aday?  Brett Kavanaugh hakk?nda protestolar devam ediyor.

Son olarak ço?u kad?n olmak üzere yüzlerce ki?i Washington’daki Capitol Hill bölgesinde yer alan Senato binas?nda önünde eylem yapt?.

Protestocular aras?nda komedyen Amy Schumer ve ünlü model Emily Ratajkowski de vard?.

Daha sonras?nda polisin müdahale etti?i eylemde; Ratajkowski ve Schumer da göz alt?na al?nd?.

Schumer’?n “Tutuklanmak m? istiyorsun?” ?eklinde soran polise “Evet!” diye ba??rmas? sosyal medyada oldukça konu?uldu.

Protestonun sonunda Schumer ve Emily Ratajkowski göz alt?na al?nd?.

Ratajkowski ise sosyal medyas?nda ?u mesaj? payla?t?:

“Bugün, cinsel taciz nedeniyle birden fazla kad?n taraf?ndan suçlanan bir adam olan Brett Kavanaugh’un Yüksek Mahkeme’ye aday gösterilmesini protesto etti?im için tutukland?m. Kad?nlara zarar veren erkekler art?k daha fazla güçlü pozisyonlara yerle?tirilemezler. Kavanaugh’un ABD Yüksek Mahkemesi’n’de yarg?ç aday? olarak kabul edilmesi, bu ülkede kad?nlara önem verilmedi?inin mesaj?d?r.Kad?nlar?na, erkeklerine oldu?u gibi sayg? duyan, onlar? destekleyen ve kabul eden bir hükümet talep ediyorum.”

 

 

Total
0
Shares