Getty

Emma Watson ve Chord Overstreet (geçti?imiz günlerde görü?tükleri söylentisi ç?km??t?) birlikteli?i birkaç kayna??n Page Six’e söylediklerine göre onayland?!

Bu delice ama evet görü?üyorlar. Buna ra?men Emma ili?kiyi sessiz ve gizli tutmak istiyor.

Overstreet ve Watson, Page Six’de ç?kan haberle ilgili her hangi bir yorum yapmak yerine kameralar önüne el ele ç?kmay? tercih ettiler.

Watson ve Overstreet hakk?ndaki ilk söylentiler ?ubat ay?nda beraber Nathaniel Rateliff & The Night Sweats konserinde görülmeleri ile ç?km??t?. Oscar After Party’sinden ayr?l?rken de beraber görülmü?lerdi.

Watson ve en son erkek arkada?? William “Mack” Knight, iki y?ll?k birlikteli?in ard?ndan 2017’nin sonlar?nda ili?kilerine son vermi?lerdi. Overstreet ise en son 2015’te ç?kmaya ba?lad??? Brooke Butler ile beraberdi. Butler ve Overstreet birbirlerini Instagramda art?k takip etmiyor ve beraber en son foto?raflar? Butler’?n sayfas?nda 16 ay öncesine ait.

Kaynak: Getty Images

 

Sosyal medya i?areti arayanlar?n?z için; Overstreet Watson’? Instagramdan takip ediyor fakat Emma onu geri takip etmiyor. Watson bundan önce röportajlar?nda pek çok kez, a?k hayat?n? gözler önüne sermeyece?ini belirtmi?ti.

 

Total
2
Shares

Bir cevap yazın