B?R DO?UM H?KÂYES?

 

Melis Sonkaya’n?n do?um hikâyesini anne adaylar? ile payla?t??? “En Mahrem Hikâyeme Haz?rl?k: Do?um” raflarda yerini ald?.

 

A7 Kitap Yay?nevi’nden ç?kan kitap, anne olmaya haz?rlanan anne adaylar?n?n bu heyecanl? süreçte yanlar?nda olmay? amaçl?yor. ?ki çocuk annesi Melis Sonkaya, anne olmaya karar verdi?inde hissettiklerini ve bu süreçte hayata kar?? de?i?en bak???n?, dü?ünce yap?s?n?, ya?am tarz?n? samimi, ak?c? bir dille kaleme alarak; okuduklar?n?, reiki ve nefes e?itmenleri, spor hocas? gibi tüm dan??ma kaynaklar?ndan edindi?i tecrübelerini okuyucular?yla payla??yor.

 

Yazar, hikâyesini; “Çocuklu?umda ne ya?ad???m? çözümleyemezsem, çocuklar?ma ne hissettirece?imi asla bilemem diye dü?ündüm! Bu yüzden i?e önce kendimden ba?lad?m.” cümleleriyle özetliyor.

 

“En Mahrem Hikâyeme Haz?rl?k: Do?um”; Melis’ten, Melis Anne’ye dönü?üm sürecinin hikâyesi.

 

Total
0
Shares

Bir cevap yazın