Dünyaca ünlü lüks saatler, birbirinden de?erli mücevherler ve stil sahibi aksesuarlara ev sahipli?i yapan, Ni?anta??’ndaki Eray Doyranl? Luxury Watch & Diamonds ma?azas? özel bir davetle aç?ld?. Cemiyet ve i? dünyas?n?n önde gelen isimlerinin kat?ld??? bu özel aç?l??ta, davetliler Eray Doyranl?’n?n ma?azas?na yo?un ilgi gösterdi.

Stil söz konusu oldu?unda özellikle de lüks tercihlerde bulunanlar?n vazgeçilmez parçalar? olan saatler, aksesuarlar ve mücevherlere, dünyan?n en ünlü markalar?ndan olu?an seçkileri ile yepyeni bir soluk kazand?ran ünlü i? insan? Eray Doyranl? Ni?anta??’nda açt??? yeni ma?azas?n? çok özel bir davetle tan?tt?.


?? ve cemiyet dünyas?n?n önde gelen isimlerinin kat?ld??? Eray Doyranl? Luxury Watch & Diamonds davetinde, hem aç?l??, hem de y?lba??n?n co?kusu keyifli anlarla kutland?. Esra Türker, Mert Vidinli, Kübra Aç?l, Burcu ?endir, Cansen Yeni Kut, Petek Ertüre, Ay?egül Boz, U?ur Karabay?r, ?rem ??man Karabay?r, Fato? Kabasakal, Cafer Palamut, Bige Çal??kan, Arzu Kunt, Zeynep Madra, ?ebnem Ercantürk, Nur Bilen Yavuzer, Yi?it Dikmen, Do?u? Çabakçor, Eda Güzelcik, Asl? ?en, Senem Kuyucuo?lu, Serhan Sokulgan, Ça?r? Atakan, Ay?e Özy?lmazel gibi davetlilerin yer ald??? organizasyonda, seçkin lezzetleri ile damaklarda iz b?rakan ikramlar ve yeni y?l heyecan?n? taçland?ran ayr?cal?kl? süslemeler tam not ald?.


Eray Doyranl?’n?n ev sahipli?inde ma?azay? gezen ve sergilenen parçalar? inceleyen davetliler, y?lba?? hediyeleri için de keyifli tercihlerde bulundular.

Total
0
Shares