Bu kez yatak odas?nda farkl? bir ?ey denemeye haz?r m?s?n?z?

??te erkek arkada??n?z için tasarlanm?? en iyi seks oyuncaklar?: 

 

SVAKOM Tyler Vibrating Penis Ring Vibrator

??te partnerinizle birlikte kullanabilece?iniz bir seks oyunca??! Bu titre?im özellikli penis yüzü?ü; yatakta ikinizi de mutlu edecek.

WeDol Male Masturbator

Bu ç?lg?nca görünen seks oyunca??, pek çok kullan?c? taraf?ndan daha önce denedikleri hiçbir ?eye benzemedi?i ?eklinde tan?mlan?yor. 10 frekans titre?imi ve 3 top masaj yüzü?ü ile iddias?n? nas?l kan?tlayabildi?ini anlamak zor de?il.

Viardeji Silicone Cock Ring Set

E?er partnerinizin korkmamas? gereken bir seks oyunca?? varsa o da kesinlikle penis yüzü?ü. 3 farkl? boyuttaki bu penis yüzükleri, partnerinize ekstra zevk verecek.

Vibrating Prostate Massager Sex Toy for Men

Unutmay?n ki erkeklerin de G noktas? var! Bu 4 inçlik, yumu?ak silikondan yap?lma prostat uyar?c?; ona asla unutamayaca?? bir orgazm verecek

Utimi Male Penis Vacuum Pump Air Prolong Enhancer

Bu cihaz ile ili?ki öncesi sertli?i artt?rabilirsiniz.

 

Trinity Vibes Anal Beads

Uyaral?m; bu bir aksesuar de?il seks oyunca??. Anal Boncuklar erke?in kendi h?z?nda prostat ve anal stimülasyonu için mükemmeldir. Partnerinizi daha da vah?ile?tirecek!

Naughty Cove Anal Butt Plug

Bu 3 farkl? boyuttaki t?pay? ekstra duygu için partnerinizle birlikte de kullanabilirsiniz.

Gun Oil Silicone-Based Personal Lubricant

Listedeki di?er maddeler gibi bir seks oyunca?? olmasa da; pürüzsüz bir kayma için yap??kan bir his b?rakmadan kullan?labilecek bu ürünün de listede olmas? gerekti?ini dü?ünüyoruz.