Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, bebek bekledikleri haberlerinin üzerine ilk kez konu?tu.

Mutluyuz heyecanl?y?z, tarifsiz çok güzel bir duygu.

Aç?klamas?n? yapan üç buçuk ayl?k hamile olan Fahriye Evcen, bebe?inin cinsiyetinin henüz belli olmad???n? da belirtti.

Arnavutköy'de yedikleri ak?am yeme?inden sonra magazin muhabirlerinin sorular?n? yan?tlayan ünlü çift aç?klamalar?n? ?öyle sürdürdü;

Tabii ki baz? hassasiyetler oluyor, her hamilelikte oldu?u gibi ama her ?ey do?al?nda nas?lsa öyle ilerliyoruz.

Hamilelik sürecinde kimseden bir tavsiye elmad???n? belirten Fahriye Evcen, "Zaten her ?eyi hissediyorsun, kitap da okumuyorum" ?eklinde konu?tu.