Gökçen Ar?kan, “GA PROJECT” ad?n? verdi?i sa?l?kl? ve fit bir hayata ba?lang?ç program?n?,

Grand Hyatt ?stanbul ile ?ehre ta??yor. Ar?kan, spor ile

 ya?am?na renk katmak isteyenleri 16 Ekim’den itibaren 

Grand Hyatt ?stanbul’a, GA PROJECT DOWNTOWN’a bekliyor.

 

Fitness e?itmeni Gökçen Ar?kan’?n ba?latt??? GA PROJECT, yeni konsepti ile ?stanbul’un en önemli ya?am merkezlerinden Taksim’de yer alan Grand Hyatt’a ta??n?yor. GA PROJECT DOWNTOWN program? ile iki hafta boyunca sporseverleri s?k? bir kampa sokmay? amaçlayan Ar?kan’?n projesi 16 Ekim’de ba?l?yor.

Sal? gününden ba?layan ve haftada be? günden iki hafta süresince toplam on dersi kapsayan e?itimler için iki ayr? saat dilimi bulunuyor. Kay?t s?ras?nda 11.00 – 12.00 veya 12.30 – 13.30 seanslar?ndan birisini seçebilece?iniz antrenman?n ard?ndan Grand Hyatt’?n yetenekli ?efleri taraf?ndan gruba özel olarak haz?rlanm?? yemeklerle formunuzu korumay? sürdürebilirsiniz. Ak?am yeme?ini yan?n?zda götürebilece?iniz programda yemekler ki?iye özel yap?lan kalori hesaplar? do?rultusunda ?ef taraf?ndan haz?rlan?yor. Yemeklerin yan?nda, Juico’nun sa?l?kl? ürünleri ile do?al ?eker ilavesiz Mom’s Granola kahvalt?l?klar? da Grand Hyatt’ta kat?l?mc?lara veriliyor.

Grand Hyatt ?stanbul’un bahçesinde ya da GAIA Sap & Fitness Centre’?n stüdyosunda, on günlük paketler halinde gerçekle?ecek e?itimlerin ki?i ba?? fiyat? 3.000 TL. Kat?lmak için belirli bir fitness bilgisinin gerekli olmad??? programda s?n?rl? bir kontenjan bulunuyor.

Antrenman sonras?nda otelde vakit geçirmek, masaj, bak?m, aç?k havuz gibi aktivitelerle günün yorgunlu?unu atmak isterseniz GAIA Spa’da masaj için %25 indirim f?rsat?ndan yararlanabilirsiniz. Ayr?ca Grand Hyatt Hotel, kamp süresince kat?l?mc?lara ücretsiz WiFi ve otopark hizmeti sunuyor.

Total
0
Shares