HBO yöneticilerinden üzücü haberin do?rulamas? geldi; sevdi?iniz Game Of Thrones karakterlerinden baz?lar? 8. sezonun sonuna kadar ölecek. ?srail’deki INTV Konferans taraf?ndan düzenlenen “The Best of HBO” isimli panelde popüler TV serisinin yöneticileri final sezonunun çekim a?amalar?n? ve sürecini tart??t?.

“Senaryo, oyuncu kadrosundan kimsenin eline erkenden geçmiyor,” diye aç?klad? HBO’nun ba?kan yard?mc?s? Francesca Orsi. “Ve hepsi teker teker kendi ölümleriyle kar?? kar??ya geliyorlar.”

Orsi, aç?klamalar?na son 6 senaryoyu okuman?n hem yöneticiler hem de aktörler için duygusal anlamda zor oldu?unu söyleyerek devam etti. “Sona yakla??rken kafas?n? kald?ran herkesin gözleri dolmu?tu,” diyor Orsi.

Ölümler hakk?ndaki aç?klamalara gelecek olursak Orsi bu bilgileri minimum seviyede tutmaya gayret etti. HBO bilinen üzere, 2019 ba??na kadar yay?nlanmayacak olan final sezonu hakk?ndaki bilgileri korumak ad?na önlemlerini ekstrem seviyelere ç?karm?? durumda.

Total
0
Shares

Bir cevap yazın