Nihayet beklenen tarih aç?kland?!

Game of Thrones’un sekizinci sezonu 14 Nisan 2019 günü ba?l?yor. Bir y?ldan daha fazla süredir beklemede oldu?umuz için bu tarihin aç?klanm?? olmas?na heyecanlanmam?z normal de?il mi?

Sekizinci ve son sezonuyla HBO’da yay?nlanmaya ba?layacak Game of Thrones’un ilk normal uzunluktaki fragman? da payla??ld?.

Stark ailesinin hayatta kalan üyelerinden; Sansa, Arya ve Jon’un göründü?ü sahneyle aç?lan fragmanda bir sahne dikkatlerden kaçmad?.

Arya ve Sansa’n?n heykelleri ?u anki hallerine benzerken, Jon’un heykeli ise ya?lanm?? halini göstermekte. Bu detay da Jon’un karde?lerinden daha uzun ya?ayabilece?i anlam?na gelebilir mi?

??te tekrar tekrar izlemelik o fragman;

Total
0
Shares