“Modan?n mimari” olarak an?lan dünyaca ünlü ?talyan moda tasar?mc?s? Gianfranco Ferre’nin dünyaya kazand?rd??? önemli markalardan biri olan GF Ferre, ?talyan çizgilerini ve tecrübesini, kalitesi ve gösteri?iyle ortaya koyuyor.

Dünyan?n en ünlü moda tasar?mc?lar? ile birlikte direktörlük yapt??? günden beri tüm dünyan?n dikkatini üzerine çeken ünlü ?talyan moda tasar?mc?s? Gianfranco Ferre, GF Ferre markas?n? kurarak, ad?n? tüm dünyaya duyurdu?u markalara bir yenisini daha ekledi. ?ncelikli tasar?mlar? ve mimarl?k geçmi?inden hareketle “modan?n mimar?” olarak tan?nan Gianfranco Ferre, ?talyan üslubunu ve ince i?çili?ini yans?tan tasar?mlar?yla GF Ferre ‘yi ba?ta Avrupa olmak üzere tüm dünyada tan?nan bir marka haline getiriyor.

?ncelikli ve göz kama?t?ran tasar?mlar?yla çizgisini sürdüren GF Ferre, tasar?m?n? ve esteti?i yeni koleksiyonunda bulu?turuyor. Her bir modeli özel olarak, uzun süren bir i?çilik sürecinin ard?ndan tasarlanan GF Ferre Koleksiyonu; gözlükte parlakl?k, gösteri? ve iddiadan vazgeçmeyen bir çizgiyi takip ediyor. Birbirinden özel modelleri ve geni? ürün yelpazesindeki GF Ferre gözlük koleksiyonu  ile her ya?tan farkl? zevklere sahip insanlara seslenmeyi ba?ar?rken, Türkiye’de de y?llard?r aranan ve tercih edilen bir gözlük markas? olma özelli?i ta??yor.

Total
2
Shares

Bir cevap yazın